Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce se sociálními partnery

1 2   Následující   ››

Maturitní práce s obhajobou neboli dlouhodobá maturitní práce

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery, profilová část maturitní zkoušky  

 

Pomáháme zlepšovat znalosti žáků základních škol v první pomoci

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Praxe u sociálních partnerů

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, spolupráce se sociálními partnery; průřezová témata  

 

Projektová výuka sexuální výchovy pro žáky základní školy. Ze spolupráce střední zdravotnické a základní školy.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery,  vyučovací metody, péče o zdraví  

 

Skupinová práce žáků s technologem firmy

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, spolupráce se sociálními patnery  

 

Studenti zemědělské školy se vzdělávali na stáži v Polsku

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Reflexe sociálního partnerství ve Střední škole stavební Jihlava

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce automobilní školy s partnery v rámci projektu

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Mezinárodní spolupráce české a francouzské školy

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce České barmanské asociace se střední a vysokou školou hotelovou a obchodní

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Sociální partnerství a spolupráce firem se SOU elektrotechnickým Plzeň

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Vývoj spolupráce strojírenské školy se sociálními partnery za 20 let

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce se sociálními partnery na Střední škole polytechnické v Olomouci

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Formy spolupráce VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce sklářské školy v Železném Brodě s firmou Preciosa, a.s.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce stavební školy se sociálními partnery

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Motivace žáků střední školy ke vzdělávání v technických oborech

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Počátky spolupráce se společností Gerresheimer Horšovský Týn

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce školy se sociálními partnery

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Praktické stáže SOŠ ve firmách v kraji Vysočina

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy TKZ Polná, s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy WITTE Automotive Nejdek spol. s r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy Česká pošta, s. p. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy BAYER s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy BorsodChem MCHZ, s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy Slovácké strojírny, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy Oblastní nemocnice Příbram, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 

Spolupráce firmy ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

 
1 2   Následující   ››

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky