Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy WITTE Automotive Nejdek spol. s r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: WITTE Automotive Nejdek spol. s r. o.
Sídlo: Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek
Obor: Automobilový průmysl
Účastník řízeného rozhovoru: Mgr. Martina Poštová, tisková mluvčí
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková
Představení společnosti
Společnost WITTE Automotive sídlí a působí v Nejdku již téměř dvacet let. Mateřská společnost, která
má sídlo ve Spolkové republice Německo, vyrábí zámky a zamykací systémy již od roku 1899. Dnes se s výrobky této společnosti, jako jsou zámky, panty, klíčové garnitury a kliky, setkáme ve vozidlech významných výrobců automobilů na celém světě.
Společnost WITTE Automotive je druhým největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji a ně-
kolikanásobným držitelem titulu Zaměstnavatel regionu.
Popis konkrétní spolupráce
Firma WITTE Automotive se středními odbornými školami spolupracuje dlouhodobě. Martina Pošto-
vá spolupráci popisuje takto: „Tradice není pouze ve spolupráci s jednou školou, ale se školami jako
takovými. Zhruba pět let funguje koncept takzvaných WITTE klíčů, což znamená, že naše nabídka je
plošná pro téměř jakoukoliv školu, ale důraz klademe na spolupráci se školami technickými, zejména
s partnerskými SŠ a VŠ. WITTE klíče je koncept, kdy si vychováváme a snažíme se udržet technické
hvězdy již od mateřské školy přes školu základní až po vysokou. Naším cílem je vychovat si budoucí
zaměstnance, kteří nás budou znát „od mateřinky.“
Firma se školami spolupracuje na různých úrovních. M. Poštová to upřesňuje: „Úzká spolupráce se
dvěma mateřskými školami v Nejdku trvá již zhruba dva roky. Naší partnerskou základní školou je Základní
škola Karlovarská. Partnerské střední školy má fi rma čtyři. Každá je na jiné úrovni, každá má jiné technic-
ké zaměření a s každou spolupráce trvá různě dlouhou dobu. Nejdelší, již dvanáctiletá historie je spjata se
Střední průmyslovou školou v Ostrově, která v letošním roce otevřela za naší výrazné podpory nové Centrum
technického vzdělávání. Spolupráci s touto školou zahájil jednatel společnosti, Ing. Václav Jeništa. Výstupem
vzájemné spolupráce je výchova budoucích kádrů. Další partnerskou střední školou je Střední odborná škola
18 19
logistická v Dalovicích, která nám vychovává logistiky, skladníky, manipulanty a disponenty, prostě profese z oboru logistického. Dále spolupracujeme s Integrovanou střední školou technickou v Sokolově, protože i ze Sokolova máme zaměstnance. Čtvrtou střední školou je Střední odborná škola a učiliště v Nejdku, kde se rodí, doufejme, do budoucna naši nástrojáři, mechanici strojů a zařízení.“
Navázání spolupráce iniciovala firma a školy na nabídku přistoupily. Společnost WITTE Automotive by do budoucna ocenila větší aktivitu škol samotných. Důvodem ke spolupráci firmy se školami je několik. Firma spolupracuje se školami jednak kvůli své velikosti (momentálně je zde zaměstnáno 1 400 zaměstnanců), jednak se firma musí přizpůsobovat automobilové branži a požadavkům, kterými jsou rychlost, přesnost a flexibilita. Dalším důvodem je skutečnost, že se jedná o společnost mladou, což znamená, že hledá „čerstvé mozky“ do jednotlivých týmů. Věkový průměr v podniku je 36 let, což je velmi nízký průměr i v celorepublikovém srovnání.
V poslední době firma pozoruje pokles znalostní úrovně studentů, žáků i vysokoškoláků, tak se snaží vyvíjet tlak na to, aby se studenty pracovali pedagogové – odborníci ovládající nejnovější metody výroby. V rámci projektu IQ Industry firma školí i učitele, aby to, co vyučují, odpovídalo praxi. Na exkurzích pak mají žáci příležitost se seznámit s reálnou praxí a nahlédnout do výroby a také zjistit, že „bez práce nejsou koláče“ a že nároky jsou vysoké. Ti, kteří situaci pochopí, si u firmy zažádají o brigádu, ať už celoroční či letní, nebo se účastní firemních akcí a právě takové motivované zaměstnance WITTE Automotive hledá.
Firma také dlouhodobě spolupracuje se školami na úpravě jejich vzdělávacích programů tak, aby osnovy byly aktualizované. Osnovy jsou ale jedna věc, praxe je druhá věc, protože učni a studenti, kteří studují technické obory jako nástrojařina nebo technické obory na střední průmyslové škole, by měli nejenom z učebnice, jak takový CNC stroj vypadá, měly by ho i umět používat. WITTE Automotive tedy jednak školám pomáhá technickým vybavením i poskytováním neplacené praxe studentům. Paní Poštová k tomu dodává: „ Vyhodit můžete všechno vybavení, ale stačí se jen zeptat, jestli to škola náhodou nepoužije ať už jako celek nebo na výukové náhradní díly či jako surovinu, která se dál zpracovává.“
Studenti, kteří projdou výběrovým řízením, vykonávají v podniku neplacenou praxi trvající buď dva, nebo tři týdny. Do WITTE Automotive se hlásí poměrně hodně uchazečů o neplacenou praxi, takže už tam musí prokázat, že je ten správný, koho v podniku chtějí. Uchazeč musí získat doporučení od svého vyučujícího, musí prokázat teoretické znalosti a zkušenosti z předešlých brigád. Po úspěšném absolvování výběrového řízení je zapojen do konkrétního týmu. Jelikož mateřská společnost sídlí v Německu, je důležité, aby praktikanti ovládali i němčinu, aby si dokázali poradit i např. s výkresovou dokumentací v cizím jazyce.
Martina Poštová upřesňuje: „Praktikanti jsou součástí týmu konstrukce, dostanou konkrétní projekt a konkrétního nadřízeného. Na začátku se seznámí s nějakým úkolem a na něm pracují až do konce své praxe a na konci dělají vyhodnocení, takže hodnotí nás, stejně jako my hodnotíme je.“
Praxe v podniku standardně probíhá v květnu nebo červnu, tj. během školního roku. Klasický model učňovského školství – týden škola, týden praxe – firmě nevyhovuje, protože za týden už žákovi v jeho práci, kterou mu firma zadá, uteče vývoj – za týden se totiž práce posune obrovským tempem dál. Ve výrobě jednoduše nelze čekat, až se praktikant za týden vrátí. Stávající koncept praxí na odborných učilištích je tedy pro WITTE Automotive nevyhovující.
WITTE Automotive školy nejen podporuje, ale zve je také na firemní akce nebo přímo do své výroby a snaží se je motivovat k novinkám. Firma nabízí například projekty, které jsou studenti schopni zvládnout v rámci dlouhodobých maturit. Postoj ke školám vystihuje nejlépe následující výrok paní Poštové: „Škola pro nás není pouze škola, měla by fungovat jako firma.“
Na spolupráci se školami se podílí personální tým a HR marketing – Martina Poštová. V každém týmu ve WITTE Automotive je stanovena zodpovědná osoba za spolupráci se školami. Dohromady se jedná o zhruba 20 osob, které se scházejí dvakrát do roka a hovoří o tom, co jim vyhovovalo a co ne, jakým směrem se vydat dál. Detailní komunikaci o studentech s vedoucími týmů obstarává již personální tým. Na každé partnerské škole byla určena kontaktní osoba, která koordinuje činnosti s pedagogy a studenty. Spolupráci si ve firmě pochvalují, funguje velmi dobře. Zástupce firmy se účastní pedagogických rad partnerských škol a další komunikace funguje telefonicky nebo elektronickou poštou, takže je osobní, rychlá a napřímo.
Efekty partnerství
Co považují ve firmě za největší přínosy partnerství se školami? Určitě to, kterým směrem se studenti vzdělávají, a to, že poznají praxi dřív, než do ní „spadnou“. Vědí také, že nároky jsou vysoko. Pro firmu jsou hlavním cílem zaměstnanci, kteří jsou firmě loajální, a to jsou díky tomu, že ji poznali dříve jako studenti, že o ně pečovala, že např. dostali jazykové učebnice, že se do WITTE Automotive podívali na exkurzi nebo na praxi atd.
Zásadním přínosem pro firmu je kratší doba potřebná na zaškolení nového pracovníka a s tím spojená úspora nákladů. Pokud firma zaměstná absolventa na hlavní pracovní poměr, který byl ve firmě několikrát na praxi, už se mu nemusí u výrobní linky vysvětlovat, co tam má dělat, nebo v konstrukci, jak se používá daný program apod.
20 21
Spolupráce se školami je běh na dlouhou trať, není to akce, která se uspořádá v září, a v červ-
nu přijdou noví zaměstnanci. Martina Poštová to rozvádí: „Je to investice na dlouhou dobu, stojí
to „jenom vaši aktivitu“, ale je to investice, která se značce určitě vrátí. Studenti mají povědomí o fir-
mě jakožto partnerovi školy. Další věcí je, že v podniku pracuje hodně rodičů, takže zaměstnanci se
dozvídají dopředu, že firma nějakým stylem školství podporuje a právě oni třeba pošlou své dítě na spolupracující školu. Když rodiče pracují v technickém oboru, je velká pravděpodobnost, že syn / dce-
ra skončí ve stejném oboru. Chceme být dlouhodobě atraktivním zaměstnavatelem pro

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: WITTE Automotive Nejdek spol. s r. o.

Sídlo: Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek

Obor: Automobilový průmysl

Účastník řízeného rozhovoru: Mgr. Martina Poštová, tisková mluvčí

Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková

 

 

Představení společnosti


Společnost WITTE Automotive sídlí a působí v Nejdku již téměř dvacet let. Mateřská společnost, která má sídlo ve Spolkové republice Německo, vyrábí zámky a zamykací systémy již od roku 1899. Dnes se s výrobky této společnosti, jako jsou zámky, panty, klíčové garnitury a kliky, setkáme ve vozidlech významných výrobců automobilů na celém světě.

Společnost WITTE Automotive je druhým největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji a několikanásobným držitelem titulu Zaměstnavatel regionu.


Popis konkrétní spolupráce

 

Firma WITTE Automotive se středními odbornými školami spolupracuje dlouhodobě. Martina Poštová spolupráci popisuje takto: „Tradice není pouze ve spolupráci s jednou školou, ale se školami jako takovými. Zhruba pět let funguje koncept takzvaných WITTE klíčů, což znamená, že naše nabídka je plošná pro téměř jakoukoliv školu, ale důraz klademe na spolupráci se školami technickými, zejména s partnerskými SŠ a VŠ. WITTE klíče je koncept, kdy si vychováváme a snažíme se udržet technické hvězdy již od mateřské školy přes školu základní až po vysokou. Naším cílem je vychovat si budoucí zaměstnance, kteří nás budou znát „od mateřinky.“

Firma se školami spolupracuje na různých úrovních. M. Poštová to upřesňuje: „Úzká spolupráce se dvěma mateřskými školami v Nejdku trvá již zhruba dva roky. Naší partnerskou základní školou je Základní škola Karlovarská. Partnerské střední školy má fi rma čtyři. Každá je na jiné úrovni, každá má jiné technické zaměření a s každou spolupráce trvá různě dlouhou dobu. Nejdelší, již dvanáctiletá historie je spjata se Střední průmyslovou školou v Ostrově, která v letošním roce otevřela za naší výrazné podpory nové Centrum technického vzdělávání. Spolupráci s touto školou zahájil jednatel společnosti, Ing. Václav Jeništa. Výstupem vzájemné spolupráce je výchova budoucích kádrů. Další partnerskou střední školou je Střední odborná škola logistická v Dalovicích, která nám vychovává logistiky, skladníky, manipulanty a disponenty, prostě profese z oboru logistického. Dále spolupracujeme s Integrovanou střední školou technickou v Sokolově, protože i ze Sokolova máme zaměstnance. Čtvrtou střední školou je Střední odborná škola a učiliště v Nejdku, kde se rodí, doufejme, do budoucna naši nástrojáři, mechanici strojů a zařízení.“

Navázání spolupráce iniciovala firma a školy na nabídku přistoupily. Společnost WITTE Automotive by do budoucna ocenila větší aktivitu škol samotných. Důvodem ke spolupráci firmy se školami je několik. Firma spolupracuje se školami jednak kvůli své velikosti (momentálně je zde zaměstnáno 1 400 zaměstnanců), jednak se firma musí přizpůsobovat automobilové branži a požadavkům, kterými jsou rychlost, přesnost a flexibilita. Dalším důvodem je skutečnost, že se jedná o společnost mladou, což znamená, že hledá „čerstvé mozky“ do jednotlivých týmů. Věkový průměr v podniku je 36 let, což je velmi nízký průměr i v celorepublikovém srovnání.

V poslední době firma pozoruje pokles znalostní úrovně studentů, žáků i vysokoškoláků, tak se snaží vyvíjet tlak na to, aby se studenty pracovali pedagogové – odborníci ovládající nejnovější metody výroby. V rámci projektu IQ Industry firma školí i učitele, aby to, co vyučují, odpovídalo praxi. Na exkurzích pak mají žáci příležitost se seznámit s reálnou praxí a nahlédnout do výroby a také zjistit, že „bez práce nejsou koláče“ a že nároky jsou vysoké. Ti, kteří situaci pochopí, si u firmy zažádají o brigádu, ať už celoroční či letní, nebo se účastní firemních akcí a právě takové motivované zaměstnance WITTE Automotive hledá.

Firma také dlouhodobě spolupracuje se školami na úpravě jejich vzdělávacích programů tak, aby osnovy byly aktualizované. Osnovy jsou ale jedna věc, praxe je druhá věc, protože učni a studenti, kteří studují technické obory jako nástrojařina nebo technické obory na střední průmyslové škole, by měli nejenom z učebnice, jak takový CNC stroj vypadá, měly by ho i umět používat. WITTE Automotive tedy jednak školám pomáhá technickým vybavením i poskytováním neplacené praxe studentům. Paní Poštová k tomu dodává: „ Vyhodit můžete všechno vybavení, ale stačí se jen zeptat, jestli to škola náhodou nepoužije ať už jako celek nebo na výukové náhradní díly či jako surovinu, která se dál zpracovává.“

Studenti, kteří projdou výběrovým řízením, vykonávají v podniku neplacenou praxi trvající buď dva, nebo tři týdny. Do WITTE Automotive se hlásí poměrně hodně uchazečů o neplacenou praxi, takže už tam musí prokázat, že je ten správný, koho v podniku chtějí. Uchazeč musí získat doporučení od svého vyučujícího, musí prokázat teoretické znalosti a zkušenosti z předešlých brigád. Po úspěšném absolvování výběrového řízení je zapojen do konkrétního týmu. Jelikož mateřská společnost sídlí v Německu, je důležité, aby praktikanti ovládali i němčinu, aby si dokázali poradit i např. s výkresovou dokumentací v cizím jazyce.

Martina Poštová upřesňuje: „Praktikanti jsou součástí týmu konstrukce, dostanou konkrétní projekt a konkrétního nadřízeného. Na začátku se seznámí s nějakým úkolem a na něm pracují až do konce své praxe a na konci dělají vyhodnocení, takže hodnotí nás, stejně jako my hodnotíme je.“

Praxe v podniku standardně probíhá v květnu nebo červnu, tj. během školního roku. Klasický model učňovského školství – týden škola, týden praxe – firmě nevyhovuje, protože za týden už žákovi v jeho práci, kterou mu firma zadá, uteče vývoj – za týden se totiž práce posune obrovským tempem dál. Ve výrobě jednoduše nelze čekat, až se praktikant za týden vrátí. Stávající koncept praxí na odborných učilištích je tedy pro WITTE Automotive nevyhovující.

WITTE Automotive školy nejen podporuje, ale zve je také na firemní akce nebo přímo do své výroby a snaží se je motivovat k novinkám. Firma nabízí například projekty, které jsou studenti schopni zvládnout v rámci dlouhodobých maturit. Postoj ke školám vystihuje nejlépe následující výrok paní Poštové: „Škola pro nás není pouze škola, měla by fungovat jako firma.“

Na spolupráci se školami se podílí personální tým a HR marketing – Martina Poštová. V každém týmu ve WITTE Automotive je stanovena zodpovědná osoba za spolupráci se školami. Dohromady se jedná o zhruba 20 osob, které se scházejí dvakrát do roka a hovoří o tom, co jim vyhovovalo a co ne, jakým směrem se vydat dál. Detailní komunikaci o studentech s vedoucími týmů obstarává již personální tým. Na každé partnerské škole byla určena kontaktní osoba, která koordinuje činnosti s pedagogy a studenty. Spolupráci si ve firmě pochvalují, funguje velmi dobře. Zástupce firmy se účastní pedagogických rad partnerských škol a další komunikace funguje telefonicky nebo elektronickou poštou, takže je osobní, rychlá a napřímo.

 

 

Efekty partnerství


Co považují ve firmě za největší přínosy partnerství se školami? Určitě to, kterým směrem se studenti vzdělávají, a to, že poznají praxi dřív, než do ní „spadnou“. Vědí také, že nároky jsou vysoko. Pro firmu jsou hlavním cílem zaměstnanci, kteří jsou firmě loajální, a to jsou díky tomu, že ji poznali dříve jako studenti, že o ně pečovala, že např. dostali jazykové učebnice, že se do WITTE Automotive podívali na exkurzi nebo na praxi atd.

Zásadním přínosem pro firmu je kratší doba potřebná na zaškolení nového pracovníka a s tím spojená úspora nákladů. Pokud firma zaměstná absolventa na hlavní pracovní poměr, který byl ve firmě několikrát na praxi, už se mu nemusí u výrobní linky vysvětlovat, co tam má dělat, nebo v konstrukci, jak se používá daný program apod.

Spolupráce se školami je běh na dlouhou trať, není to akce, která se uspořádá v září, a v červnu přijdou noví zaměstnanci. Martina Poštová to rozvádí: „Je to investice na dlouhou dobu, stojí to „jenom vaši aktivitu“, ale je to investice, která se značce určitě vrátí. Studenti mají povědomí o firmě jakožto partnerovi školy. Další věcí je, že v podniku pracuje hodně rodičů, takže zaměstnanci se dozvídají dopředu, že firma nějakým stylem školství podporuje a právě oni třeba pošlou své dítě na spolupracující školu. Když rodiče pracují v technickém oboru, je velká pravděpodobnost, že syn / dcera skončí ve stejném oboru. Chceme být dlouhodobě atraktivním zaměstnavatelem pro mladé a inovativní lidi a předejít tomu, že nám jednoho dne dojdou kvalifikovaní pracovníci.“

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky