Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.
Sídlo: Záhumenská 452, 517 71 České Meziříčí
Obor: Zemědělství
Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Tomáš Černý, hlavní zootechnik, ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Martin Němeček
Představení společnosti
Společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. je menším zemědělským družstvem nacházejícím se v okrese
Rychnov nad Kněžnou (východní Čechy). Obhospodařuje více než 2 200 hektarů půdy a chová
565 kusů hovězího dobytka. V obci České Meziříčí a jejím okolí patří k významnému zaměstnavateli,
který zaměstnává 46 osob. Roční tržby podniku se pohybují kolem 60 milionů Kč (2010).
Popis konkrétní spolupráce
Spolupráce společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními školami je teritoriálně zaměřena
pouze na nejbližší okolí. Tento fakt je dán velikostí podniku a také jeho kapacitními možnostmi.
Z těchto důvodů je jediné partnerství navázáno se Střední školou a Základní školou Nové Město nad
Metují, konkrétně jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami (dříve Střední odborné učiliště
a odborné učiliště Opočno), kde jsou vyučovány především zemědělské obory.
Partnerství obou subjektů se do současné podoby kontinuálně vyvíjelo již od minulého století.
Kdy přesně a kým bylo navázáno, již dnes není zcela jasné. Jisté však je, že úroveň vzájemné spolupráce
nebyla nikdy významně narušena – ať již na straně školy prostřednictvím úbytku studentů a učňů,
změnou ředitelů či nedávným sloučením školy s jiným zařízením, nebo na straně podniku, např. změnami
majitelů podniku, jeho ředitelů nebo hospodářskou situací. Jak dodává hlavní zootechnik této
společnosti Ing. Tomáš Černý, škola měla vždy zájem na spolupráci, zejména v souvislosti se zajištěním
odborných výcviků pro své studenty / učně. Partnerství je nadále udržováno ve stavu, jako tomu
bylo doposud. „Jak je to zaběhlé, tak to běží dále,“ doplňuje T. Černý.
Partnerství je právně ošetřeno smlouvami. Vazby mezi podnikem a školou však byly a jsou posilovány
i v neformální rovině – např. dnes již bývalý ředitel společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. byl
dříve zaměstnán jako pedagog právě na škole v Opočně pod Orlickými horami.
Partnerství mezi společností ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. a Střední školou a Základní školou
Nové Město nad Metují je založeno zejména na realizaci praktické výuky studentů / učňů. V podniku
se po čtrnácti dnech střídají skupiny pěti až osmi studentů / učňů, kteří zde absolvují pět
až dvanáct hodin praktické výuky týdně. Hodinová dotace se liší v závislosti na ročníku studia.
Během čtrnácti dnů tuto formu praktické výuky v podniku absolvuje dvacet pět až třicet studentů
/ učňů. Na tomto místě ovšem musíme dodat, že se nejedná o konečný rozsah této výuky,
protože studenti / učni další praktickou výuku absolvují i v jiných okolních firmách, např. zemědělském
družstvu v Trnově nebo nedaleké Dobrušce, které mají se Střední školou a Základní školou
Nové Město nad Metují ( jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami) také navázánu
spolupráci.
Odpovědnost za partnerství se školou a realizaci praktické výuky pro studenty / učně mají ve
společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. na starosti celkem dva zaměstnanci. Jak již bylo zmíněno,
jedním z nich je T. Černý, druhým poté účetní. Ve škole realizaci spolupráce zaštiťuje zejména
hlavní mistrová odborného výcviku, ale i jednotliví mistři daných oborů a zástupce ředitelky.
Učni / studenti jsou během praktické výuky denně hodnoceni mistrovou odborného výcviku.
Její hodnocení navíc zohledňuje připomínky T. Černého, který ve společnosti ZEMSPOL České
Meziříčí, a. s. odpovídá za spolupráci se školou a samotnou realizaci praktické výuky. Po skončení
realizace praktické výuky je celý blok daného studenta / učně vyhodnocen pedagogy ve škole.
Na konci školního roku je spolu s dalšími známkami studentovi / učňovi uděleno finální hodnocení
daného odborného předmětu zohledňující i výsledky z praktické výuky.
Mimo realizaci praktické výuky probíhá partnerství obou subjektů také při zkušebních a závěrečných
zkouškách. Zaměstnanci podniku jsou v kontaktu s pedagogickým personálem. S připomínkami
ŠVP nebo další jinou formou spolupráce nemá podnik zatím zkušenosti. Jejich získání
se ovšem nijak nebrání.
Partnerství je pro podnik i formou vlastního náboru nových zaměstnanců. Absolvování praktické
výuky v podniku je zohledňováno, zejména pokud se uchazeč během praxe osvědčil. Zájem
o práci v podniku je, zejména u studentů / učňů a absolventů pocházejících z okolí, vyšší. „Pokud
jsou přímo z Českého Meziříčí nebo okolí, tak už s tím trochu počítají. Například již během studia
se u nás informují, zda by pro ně v podniku bylo nějaké místo,“ tvrdí T. Černý. Jeho slova potvrzují
i zjištěná fakta za poslední dva roky. V daném období byli do zaměstnaneckého poměru přijati
vždy dva absolventi ze tří různých studijních oborů, jejichž praktická výuka probíhala v podniku.
„Co zde působím, vím o třech nebo čtyřech absolventech ze školy v Opočně, kteří zde nyní pracují,“
dodává Černý.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.

Sídlo: Záhumenská 452, 517 71 České Meziříčí

Obor: Zemědělství

Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Tomáš Černý, hlavní zootechnik, ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Martin Němeček

 

 

Představení společnosti


Společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. je menším zemědělským družstvem nacházejícím se v okrese Rychnov nad Kněžnou (východní Čechy). Obhospodařuje více než 2 200 hektarů půdy a chová 565 kusů hovězího dobytka. V obci České Meziříčí a jejím okolí patří k významnému zaměstnavateli, který zaměstnává 46 osob. Roční tržby podniku se pohybují kolem 60 milionů Kč (2010).

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Spolupráce společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními školami je teritoriálně zaměřena pouze na nejbližší okolí. Tento fakt je dán velikostí podniku a také jeho kapacitními možnostmi. Z těchto důvodů je jediné partnerství navázáno se Střední školou a Základní školou Nové Město nad Metují, konkrétně jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami (dříve Střední odborné učiliště a odborné učiliště Opočno), kde jsou vyučovány především zemědělské obory.

Partnerství obou subjektů se do současné podoby kontinuálně vyvíjelo již od minulého století. Kdy přesně a kým bylo navázáno, již dnes není zcela jasné. Jisté však je, že úroveň vzájemné spolupráce nebyla nikdy významně narušena – ať již na straně školy prostřednictvím úbytku studentů a učňů, změnou ředitelů či nedávným sloučením školy s jiným zařízením, nebo na straně podniku, např. změnami majitelů podniku, jeho ředitelů nebo hospodářskou situací. Jak dodává hlavní zootechnik této společnosti Ing. Tomáš Černý, škola měla vždy zájem na spolupráci, zejména v souvislosti se zajištěním odborných výcviků pro své studenty / učně. Partnerství je nadále udržováno ve stavu, jako tomu bylo doposud. „Jak je to zaběhlé, tak to běží dále,“ doplňuje T. Černý.

Partnerství je právně ošetřeno smlouvami. Vazby mezi podnikem a školou však byly a jsou posilovány i v neformální rovině – např. dnes již bývalý ředitel společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. byl dříve zaměstnán jako pedagog právě na škole v Opočně pod Orlickými horami.

Partnerství mezi společností ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. a Střední školou a Základní školou Nové Město nad Metují je založeno zejména na realizaci praktické výuky studentů / učňů. V podniku se po čtrnácti dnech střídají skupiny pěti až osmi studentů / učňů, kteří zde absolvují pět až dvanáct hodin praktické výuky týdně. Hodinová dotace se liší v závislosti na ročníku studia. Během čtrnácti dnů tuto formu praktické výuky v podniku absolvuje dvacet pět až třicet studentů / učňů. Na tomto místě ovšem musíme dodat, že se nejedná o konečný rozsah této výuky, protože studenti / učni další praktickou výuku absolvují i v jiných okolních firmách, např. zemědělském družstvu v Trnově nebo nedaleké Dobrušce, které mají se Střední školou a Základní školou Nové Město nad Metují ( jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami) také navázánu spolupráci.

Odpovědnost za partnerství se školou a realizaci praktické výuky pro studenty / učně mají ve společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. na starosti celkem dva zaměstnanci. Jak již bylo zmíněno, jedním z nich je T. Černý, druhým poté účetní. Ve škole realizaci spolupráce zaštiťuje zejména hlavní mistrová odborného výcviku, ale i jednotliví mistři daných oborů a zástupce ředitelky.

Učni / studenti jsou během praktické výuky denně hodnoceni mistrovou odborného výcviku. Její hodnocení navíc zohledňuje připomínky T. Černého, který ve společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. odpovídá za spolupráci se školou a samotnou realizaci praktické výuky. Po skončení realizace praktické výuky je celý blok daného studenta / učně vyhodnocen pedagogy ve škole. Na konci školního roku je spolu s dalšími známkami studentovi / učňovi uděleno finální hodnocení daného odborného předmětu zohledňující i výsledky z praktické výuky.

Mimo realizaci praktické výuky probíhá partnerství obou subjektů také při zkušebních a závěrečných zkouškách. Zaměstnanci podniku jsou v kontaktu s pedagogickým personálem. S připomínkami ŠVP nebo další jinou formou spolupráce nemá podnik zatím zkušenosti. Jejich získání se ovšem nijak nebrání.

Partnerství je pro podnik i formou vlastního náboru nových zaměstnanců. Absolvování praktické výuky v podniku je zohledňováno, zejména pokud se uchazeč během praxe osvědčil. Zájem o práci v podniku je, zejména u studentů / učňů a absolventů pocházejících z okolí, vyšší. „Pokud jsou přímo z Českého Meziříčí nebo okolí, tak už s tím trochu počítají. Například již během studia se u nás informují, zda by pro ně v podniku bylo nějaké místo,“ tvrdí T. Černý. Jeho slova potvrzují i zjištěná fakta za poslední dva roky. V daném období byli do zaměstnaneckého poměru přijati vždy dva absolventi ze tří různých studijních oborů, jejichž praktická výuka probíhala v podniku. „Co zde působím, vím o třech nebo čtyřech absolventech ze školy v Opočně, kteří zde nyní pracují,“ dodává Černý.

 

 

Efekty partnerství


Přínos partnerství podle Černého vyvažuje vynaložené prostředky, které jsou do spolupráce ze strany ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. vkládány. Realizace praktické výuky podle Černého přináší největší přínos v částečné pomoci zaměstnancům a celému podniku v běžném provozu. Pro učně a studenty by měl být hlavním přínosem fakt, že v rámci takové výuky mohou vidět, co a jak se má a nemá prakticky dělat. „Osobně se rád snažím během praktické výuky vzdělávat studenty, protože mám potřebu jim sdělit, co by měli vědět. Pak mě těší, když si aspoň něco zapamatují, protože si tak z praktické výuky odnášejí něco pozitivního,“ uzavírá Tomáš Černý.

Určité negativum zástupce podniku vidí v oblasti teoretických znalostí studentů. Podle T. Černého by se situace ze strany školy mohla zlepšit, i když připouští, že je to spíše individuální záležitost jednotlivých studentů / učňů a často není v silách školy tento stav zlepšit.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky