Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Profilová maturitní zkouška

V rámci projektu jsme se podíleli také na monitoringu stávající podoby profilové části maturitní zkoušky a na řešení pojetí profilové zkoušky oborů zakončených maturitní zkouškou tak, abychom společně vymezili, co je základem oboru a které kompetence je vhodné ověřovat u maturitní zkoušky. Z této aktivity bylo vydáno devět publikací - jedna souhrnná a osm publikací dílčích - věnovaných vybraným oborům.    

Profilová maturitní zkouška v odborných školách

ImagePublikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly kompetence absolventa (odborné i klíčové). Publikace přináší informaci o řešení a výsledcích úkolu, kterým se zabýval tým odborníků a učitelů z pilotních a dalších škol v rámci projektu Kurikulum S a který se týkal pojetí profilové části maturitní zkoušky ve středních odborných školách ve vztahu k rámcovým a školním vzdělávacím programům.


Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách pro osm oborů vzdělání

Publikace pro obory aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika, obchodník obsahují návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcové a školní vzdělávací programy. Ukazují, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky tak, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly odborné i klíčové kompetence absolventa.

Hotelnictví

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Hotelnictvi.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Hotelnictvi.pdf (1,58 MB)


Technické lyceum

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Technicke_lyceum.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Technicke_lyceum.pdf (3,01 MB)

Aplikovaná chemie

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelavni_Aplikovana_chemie.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelavni_Aplikovana_chemie.pdf (1,20 MB)

 

Strojírenství

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Strojirenstvi.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Strojirenstvi.pdf (5,43 MB)

 

Obchodník

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodnik.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodnik.pdf (927,20 KB)

 

Obchodní akademie

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodni_akademie.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodni_akademie.pdf (1,21 MB)

 

Elektrotechnika

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Elektrotechnika.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Elektrotechnika.pdf (1,92 MB)

 

Agropodnikání

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Agropodnikani.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Agropodnikani.pdf (1,02 MB)

 

Oborové publikace vyjdou na společném CD, které rozešleme do škol v průběhu prázdnin.

 

Semináře k profilové maturitní zkoušce

Na jaře 2012 proběhly semináře k profilovým maturitním zkouškám v osmi oborech vzdělání. Semináře byly určeny především učitelům či vedoucím pracovníkům škol, kteří se zabývají přípravami profilové části maturitní zkoušky (PMZ). Na seminářích se účastníci seznámili s přístupy k tvorbě této části profilové maturitní zkoušky na školách zařazených v projektu Kurikulum S a na dalších významných školách vyučujících daný obor vzdělání a vyměnili si své zkušenosti. Semináře ukázaly, že mezi školami je o tuto problematiku značný zájem.

ImageImageImageImage

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky