Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Sociální partnerství a spolupráce firem se SOU elektrotechnickým Plzeň

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: Bohumír Sobotka, SOUE Plzeň

 

 

Střední odborné učiliště v Plzni má více než 1000 žáků a svou velikostí je druhé v kraji. V současné době nabízíme pět čtyřletých studijních oborů s maturitní zkouškou. Otevřeli jsme nový studijní obor „Informační technologie“ ve dvojím zaměření – přenosové sítě a aplikace software v administrativě. V tříletém vzdělávacím programu s výučním listem nabízí Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň obory „Elektrikář pro zařízení a přístroje“, „Elektrikář“ a „Elektrikář silnoproud“.

 

Výuka odborného výcviku patří mezi priority Středního odborného učiliště elektrotechnického. Důkazem je vysoká technická úroveň vybavení odborných dílen a zejména spolupráce s firemním světem. Právě firmy a jejich aktuální i budoucí potřeby jsou správným zdrojem pro chod srdce školy – odborného výcviku a praxe. Zaměstnavatelé mají zájem u našich absolventů o poměrně široký záběr odborných kompetencí. Všeobecně trvá nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v elektrotechnice, elektronice, zabezpečovací a telekomunikační technice a automatizaci.

 

Učiliště dlouhodobě a stabilně spolupracuje v rámci odborného výcviku a odborných praxí s konkrétními firmami, které významným způsobem podporují odborný výcvik našich žáků a spolupráce se odehrává i ve formě poskytování materiální pomoci při vybavování dílen materiálem, moderními pomůckami, komponentami a třeba i přístroji. Součinnost s některými firmami postoupila do vyššího stupně podpory školy – ve společné vybudování plně funkčních odborných a moderně vybavených vzdělávacích středisek určených nejen pro praktickou výuku našich žáků, ale i zaměstnanců firem a jejich partnerů.

 

Odborný výcvik ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém se odehrává ve více než čtyřiceti firmách v celém Plzeňském kraji. Žáci provádějí odborné práce nejen v menších firmách rodinného typu, ale i ve velkých elektrotechnických firmách v Plzni a okolí.

 

 

Spolupráce s firmami


Se společností Škoda Transportation, a.s., spolupracuje učiliště 12 let a žákům nabízí velkou rozmanitost odborných činností, od přípravných prací na malých elektrických rozvaděčích přes zapojování rozvodů na nejmodernějších elektrických lokomotivách. Naši žáci se podílí i na provádění některých odborných procesů přezkušování. Během roku se zde vystřídá okolo 8 žáků. Ve firmě zůstalo po ukončení studia pracovat za celé období spolupráce 14 žáků.

 

Firma Christ – Car Wash, s.r.o., umožňuje vykonávat žákům výrobní odborné praxe již 10 let. Firma podporuje SOUE Plzeň dodávkami zbytkového elektromateriálu z rozmanité výroby a nabízí nejlepším žákům možnost různých brigád v odborném programu v době prázdnin. Ve firmě pracuje během školního roku 12 žáků.

 

Se společností Kappenberger + Braun Elektrotechnik, spol. s r.o., spolupracuje SOUE Plzeň 10 let. Pod odborným dohledem zde žáci vykonávají odbornou praxi a firma podporuje odborné aktivity SOUE Plzeň jako např. výstavy, soutěže nebo odborné semináře. Firma také poskytuje podporu v přípravě žáků formou odborných proškolení v rámci školení vlastních zaměstnanců. Během roku se ve firmě vystřídá více jak 10 žáků. Firma nabízí nejlepším žákům možnost odborných brigád v době prázdnin. Ve firmě zůstalo po studiu pracovat 8 žáků našeho učiliště.

 

 

Vzdělávací a školicí střediska


Ve spolupráci se sociálními partnery a na základě požadavků z úřadu práce jsme vybudovali odborné dílny, které slouží i jako vzdělávací střediska firem. Ve spolupráci s firmou Hakel, spol. s r.o., jsme vybudovali školicí středisko zaměřené na svodiče přepětí a hlídačů izolačního stavu, s firmou Hager Elektro, s.r.o., školicí středisko s rozvaděčovým systém a elektroměrovými rozvaděči. Školicí středisko s přístroji domovní elektroinstalace sběrnicového a radiofrekvenčního systému jsme vybudovali ve spolupráci s firmou Eaton Elektrotechnika, s.r.o.

 

Spolupráce školy se skupinou ČEZ probíhá formou participace na projektech. K těm patří především Zelená energie ve formě vytvoření systému Interaktivního světa fyziky a fototermického systému SOUE Plzeň. Pracovníci ČEZ poskytují žákům informace o zaměstnání a konkrétních pracovních nabídkách ve společnosti. Nadace ČEZ podporuje rovněž budování moderních odborných dílen a expozice Světa fyziky a pořádá odborné besedy se zaměřením na energetiku, elektrotechniku, měření a další formy odborného elektrotechnického vzdělávání.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky