Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Publicita projektu

 

Výukové strategie v praxi pilotních škol

metodický portál rvp.cz 21.2.2012  

 

Projekt Kurikulum S - konzultace, semináře a metodika pro učitele

15.12.2011 Odborné vzdělávání 4/2011  

 

Závěrečná konference projektu Kurikulum S

25.11.2011   www.msmt.cz  

 

Spolupráce odborných škol se sociálními partnery je nezbytná

30.3.2011 Metodický portál rvp.cz  

 

Se školami spolupracuje stále více sociálních partnerů

28.2.2011 česká škola Do podpory odborného vzdělávání se zapojuje stále více sociálních partnerů a tvorba školních vzdělávacích programů k tomuto trendu jednoznačně přispěla. Vyplývá to z šetření provedeného v rámci projektu Kurikulum S v roce 2010, jehož výsledky budou prezentovány na konferenci na téma Sociální partnerství odborných škol 1. března 2011 v Brně. Na konferenci zazní také příspěvky od zástupců škol a sociálních partnerů, kteří představí svou vzájemnou spolupráci.  

 

Jednotná profilová maturita zaručí kvalitu a srovnatelnost

27.12.2010    Food Service    strana 30    Vzdělávání  

 

SERVIS PRO ŠKOLY

30. listopadu 2010    Lidové noviny  

 

Kurikulum S – pomoc odborným školám k moderní výuce

22. 11. 2010  digifolio na metodickém portále rvp.cz  

 

Za rok pomohla konzultační centra dvěma tisícům učitelů odborných škol

Regionální konzultační centra (RKC) vznikla v říjnu 2009 v rámci projektu Kurikulum S, aby pomáhala středním odborným školám s kurikulární reformou – s tvorbou, zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů (ŠVP). Dosud zástupci center poskytli pedagogům 330 konzultací a uspořádali přes 100 vzdělávacích akcí. Na seminářích a workshopech proškolili lektoři dohromady více než 2 000 osob .  

 

Poradna pro školy

15. 6.2010    Lidové noviny   strana 26     Akademie  

 

Konzultační centra nabízejí odborným školám v krajích služby na míru

2.4.2010    novinky.cz    Věda a školy  

 

Poradna pro školy

6.4.2010    Lidové noviny    str. 34    Akademie  

 

Poradna pro školy

23.3.2010    Lidové noviny    str. 26    Akademie  

 

Školám při reformě pomohou konzultační centra

15.12.2009       Moderní vyučování     str. 17      V dubnu letošního roku odstartoval tříletý národní projekt Kurikulum S, jehož hlavním cílem je přímá pomoc středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě.  Projekt nabízí učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pro tyto účely byla v říjnu zřízena v krajích regionální konzultační centra.  

 

Centrum pomůže středním školám a učilištím na Nymbursku

2.12.2009    Nymburský deník    str. 3    Nymbursko  (čej)  

 

Vzniklo konzultační centrum pro střední odborné školy

10.11.2009    Jihlavské listy    str. 11    

 

Konzultační centra pomohou školám se vzdělávacími programy

21.10.2009    novinky.cz     Jedenáct regionálních konzultačních center, která vznikla v rámci projektu Kurikulum S při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích, zahájilo svou činnost tento měsíc. Ještě než skončí rok 2009, začnou fungovat také konzultační centra ve zbývajících třech krajích.  

 

Státní maturity budou studenti středních škol skládat pravděpodobně až v roce 2011

11.9.2009 ČRo 6 Co dalšího poplyne ze snížení peněz pro školství ? Uvádí Jana Kašparová z Národního ústavu odborného vzdělávání , která metodicky vedla tvorbu rámcových vzdělávacích programů .  

 

Vyšší úroveň středních škol

30.4.2009 Veřejná správa    V dubnu začala realizace dvou významných celostátních projektů, které ovlivní úroveň středních odborných škol v České republice a pomohou v průběhu školské reformy. Jde o národní projekty MŠMT , které realizuje Národní ústav odborného vzdělávání , a které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.  

 

Zkušenosti pilotních škol budou sloužit ostatním

1.4.2009 Česká škola Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání .   Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

 

 

Leták pro školy 10/2009 zde zde (46,57 KB)

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky