Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

povinně zveřejňované informace

NUOV.jpg  

1. Oficiální název
Národní ústav odborného vzdělávání

2. Právní forma
NÚOV je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

3. Poslání
Základním posláním Národního ústavu odborného vzdělávání je všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání. Rozhodujícím rámcem, z něhož ústav vychází, je koncept celoživotního učení a členství České republiky v Evropské unii. Výchozími dokumenty jsou vládou v roce 2000 schválený Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) a v roce 2007 schválená Strategie celoživotního učení v ČR.

4. Kontaktní spojení
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, telefon 274 022 111, fax 274 863 380

5. Identifikační číslo
(DIČ)IČ:(010-)00022179

6. Organizační struktura

7. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

8. Zprávy o hospodaření
Hospodaření

9. Způsob a místo pro podání žádosti o poskytnutí informace
Způsob poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Místa podání žádosti:
- Národní ústav odborného vzdělávání v Praze Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
- elektronická podatelna podatelna@nuov_cz

Nahoru