Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj projektu

bull2009_05_K_S_web_1.jpgZpravodaj projektu Informace projektu Kurikulum S přináší aktuální informace o dění v projektu, o nabízených službách i o činnosti a nabídce regionálních konzultačních center.

Vychází čtyřikrát ročně po dobu trvání projektu, a to jako příloha bulletinu Odborné vzdělávání. Je rozesílán zdarma všem středním odborným školám a učilištím, rozdáván na seminářích, konferencích a dalších akcích.


Desáté číslo zpravodaje projektu

Vyšlo  30.5.2012

Poslední vydání projektového zpravodaje přináší rozhovor s hlavní manažerkou projektu Taťánou Vencovskou o splněných cílech projektu a o aktivitě týkající se přípravy profilové části maturitní zkoušky, představuje výsledky šetření a publikace o spolupráci odborných škol z pohledu zaměstnavatelů. Dále vás seznámíme s koučováním lektorů a konzultantů, najdete tu kontakty na pracoviště poskytující poradenství pedagogickým pracovníkům odborných škol a dočtete se o tom, v čem prospěl projekt pilotním školám a v jaké další činnosti využijí poznatky, které díky zapojení do projektu získaly.

Ke stažení zde 10_1_.pdf 10/2012.pdf (1,78 MB)


Deváté číslo zpravodaje projektu

Vyšlo 20.12.2011

Aktuální vydání zpravodaje projektu se věnuje především závěrečné konferenci - najdete tu informace o jejím konání, obsahu i o ohlasech na ní. Dozvíte se i o šetření, které na pilotních školách mapovalo názory učitelů na kurikulární reformu, získáte praktické informace o dalších dvou regionálních konzultačních centrech - pardubickém a karlovarském a představíme vám nově vydané publikace, mezi nimiž je i sborník příspěvků ze závěrečné konference.

ke stažení ke stažení (3,69 MB)

 

Osmé číslo zpravodaje projektu

ImageVyšlo 17.10.2011

V dalším zpravodaji Vás seznámíme s činností regionálních konzultačních center ve Středočeském a Plzeňském kraji. Dočtete se také o mezinárodní spolupráci na pilotních školách a jazykovém vzdělávání ve středním odborném vzdělávání. Zpravodaj byl distribuován zdarma všem středním odborným školám.

ke stažení ke stažení (326,38 KB)

 


Sedmé číslo zpravodaje projektu

Vyšlo 5.6.2011

ke stažení ke stažení (3,61 MB)


 

Archiv vydaných zpravodajů:

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky