Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Koučování

Koučováním se lektoři dále vzdělávají a zlepšují

závěrečné fázi projektu Kurikulum S probíhá další aktivita na podporu kurikulární reformy, a to vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování. „Přemýšleli jsme, jak můžeme v rámci projektu ještě pomoci učitelům odborným škol při probíhající reformě na školách a napadlo nás začít u lektorů a konzultantů, kteří s učiteli často pracují,“ vysvětluje autorka nápadu na další aktivitu projektu Irena Palánová. „Reagovali jsme na poptávku z regionů a navrhli aktivitu, která pomůže zlepšit potenciál lektorů formou koučování.“

ImageImageImage


Koučování vychází z myšlenky, že zlepšování kompetencí učitelů ve středních školáchdo značné míry závisí na kvalitě lektorů a konzultantů z regionů a NÚV, kteří zajišťují další vzdělávání pedagogických pracovníků. „Formou koučování mají tito lektoři možnost rozvinout své schopnosti a odborné kompetence a najít pomoc při řešení problémů,které mají třeba právě při spolupráci s učiteli škol,“ popisuje I. Palánová.To by mělo vést i ke zvýšení jejich schopnosti šířit výstupy (metodické příručky a další publikace) v rámci udržitelnosti projektu.

 

Koučování je přínosná metoda pro lektory a podporuje jejich rozvoj

V závěru veřejné zakázky ke koučování jsme získali od účastníků zpětnou vazbu prostřednictvím elektronického dotazníku vytvořeného realizačním týmem projektu Kurikulum S. Ze zpětné vazby vyplývá, že téměř všichni účastníci jsou s metodou koučování spokojeni, že je to pro ně metoda přínosná a že ji budou i nadále využívat. Nejvíce absolventů považuje metodu koučování vhodnou pro profesní i osobnostní rozvoj člověka a doporučili by ji převážně vedoucím pracovníkům na školách i učitelům pro jejich vlastní rozvoj. Zpětná vazba nám potvrzuje, že takto organizovaná zakázka byla úspěšná.

Vyhodnocení dotazníku ke koučování v pdf (487,27 KB)

elektronický dotazník v pdf

 

Chcete o koučování vědět víc?

Vstupte do světa koučování z pohledu školského prostředí. Připravili jsme pro vás materiál Koučování na středních školách - materiály ke koučování z pohledu školského prostředí ( formát pdfformát ppt), který vám odhalí koučovací přístup pro vaši praxi, nabídne doporučení a zajímavé odkazy, kde se můžete dozvědět ještě více.

 

Videa

Prohlédněte si následující videa, ze kterých je vidět rozdíl mezi koučováním a mentorováním - a to jednak mezi ředitelem a učitelem a jednak mezi učitelem a žákem.

Ředitel koučuje učitele po hospitaci (29,88 MB)

Ředitel mentoruje po hospitaci (23,55 MB)

Učitel koučuje žáka (29,32 MB)

Učitel mentoruje zdravý životní styl (16,34 MB)

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype. Více se dočtete v závěrečné zprávě ke koučování.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky