Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o.
Sídlo: Nová 486, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obor:
Komplexní automatizace a systémové integrace (řízení, automatizace, elektrotechnika, vývoje
software, programování)
Účastník řízeného rozhovoru:
Ing. Tomáš Vránek, MBA, vedoucí marketingu společnosti ATX, odpovědný za spolupráci
a komunikaci se školami
Autor řízeného rozhovoru: Jakub Šnýdl
Představení společnosti
Společnost ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o. (dále jen ATX) byla založena
26. srpna 1991 ve Žďáru nad Sázavou jako ryze česká soukromá společnost. V roce 1997
byla založena pobočka v Ostravě a v roce 2007 byla otevřena nová pobočka v Praze. V prvních
letech existence se firma specializovala na automatizaci menších strojů a linek (kamenické a kotoučové
pily, manipulační linky) převážně v České republice. Dnes jsou produkty firmy ATX dodávány
téměř do všech průmyslových odvětví po celém světě. Jedná se o dodávky pro lakovací
linky, montážní linky, jedno- a víceúčelové výrobní a testovací stroje, pece, válcovny, atd. Firma
zajišťuje dodávky automatizace „na klíč“ – analýza, návrh optimálního řešení, vypracování projektové
dokumentace, vývoj softwaru, výroba a montáž rozvaděčů a ovládacích pultů, seřízení
a uvedení elektrických zařízení a řídicích systémů do provozu. Společnost ATX se dnes řadí mezi
přední evropské dodavatele průmyslové automatizace. Velká část produktů firmy je dodávána
nadnárodním společnostem, jako jsou například Škoda Auto Mladá Boleslav, T. P. C. A., Daimler,
KIA Motors a další.
Kraj Vysočina je převážně výrobním regionem. V primárním sektoru hospodářství pracuje asi 9 %
ekonomicky aktivních obyvatel kraje. Na sekundární sektor (průmysl a stavebnictví) připadá asi 47 %
zaměstnaných obyvatel kraje, což je více než celorepublikový průměr. Ve srovnání s ostatními kraji
České republiky je v kraji Vysočina méně rozvinutý terciární sektor. Po skončení druhé světové války
došlo na Vysočině k mohutnému rozvoji průmyslu, především strojírenství. Další významné změny
v průmyslu nastaly po roce 1989. Některé průmyslové závody byly zprivatizovány nebo vráceny v restituci
původním vlastníkům.
V oblasti průmyslové automatizace působí v kraji Vysočina asi desítka firem. Jsou to ryze české firmy,
jako jsou například právě firma ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o. nebo
firma Compas automatizace. Některé jsou pobočkami zahraničních firem. Z těchto firem jmenujme
pro příklad společnost ASM automation. Většina těchto firem dodává značnou část svých produktů
do celého světa. Tento obor tedy patří mezi důležitou součást exportních aktivit České republiky.
Popis konkrétní spolupráce
Ze středních odborných škol spolupracuje firma ATX s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou
školou Žďár nad Sázavou (dále jen VOŠ a SPŠ). Z vysokých škol je pak nejužší spolupráce navázána
s Českým vysokým učením technickým v Praze. Spolupráce firmy ATX s VOŠ a SPŠ funguje
již od vzniku firmy v roce 1991. Partnerství je založené na osobních kontaktech, protože se vedení
firmy osobně zná s vedením této školy. Spolupráce je tedy spíše neformálního rázu, není ošetřena
žádnou smlouvou.
Na VOŠ a SPŠ se vyučují dva obory, jejichž studenti a absolventi se s firmou ATX dostávají do
kontaktu nejčastěji – obor automatizace a informatika a obor informační technologie ve strojírenství.
Nejčastější formou spolupráce jsou odborné praxe a brigády (v průběhu školního roku i v letních
měsících). „Velmi zajímavou nabídkou pro studenty byla spolupráce s firmou v podobě brigád
a odborných praxí včetně praxí v zahraničí. Takže studenti z průmyslovky i z vysokých škol nemuseli
v létě rovnat balíky v supermarketu, ale mohli se vzdělávat. My jsme je tady zaškolili třeba do standardu
Siemens Step 7 (to je nejpoužívanější programovací jazyk v oboru automatizace), což je pro ně do
životopisu obrovský přínos. Když k nám totiž přijde někdo s tím, že má zkušenosti se Step sedmičkou, tak
ho okamžitě bereme,“ říká Tomáš Vránek, vedoucí marketingu společnosti ATX, který se také stará
o spolupráci a komunikaci se školami.
Odborné znalosti ale nejsou podle T. Vránka to nejdůležitější při přijímání nových zaměstnanců.
„Když dělám přijímací pohovory pro naši pobočku v Praze, tak první věc, na kterou se ptám, je: ‚Umíte
dobře jazyk? Chcete cestovat v rámci našich projektů?‘ a potom až se ptám na odborné znalosti. Ty
odborné znalosti je případně doučíme, jazyk už se ale v praxi nenaučí. Všichni si myslí, že budou chodit
na nějaké kurzy, ale na to při práci není čas, maximálně svoje jazykové schopnosti zlepší, ale jen pokud
mají nějaké základy. Jazykové vybavení bohužel stále není vnímáno jako nezbytnost, ale spíše jako
nadstandard.”
36 37
V rámci praxí a brigád mají studenti možnost osobně se podílet na vývoji zajímavých projektů na
všech úrovních. Firma ATX má několik menších oddělení, z nichž každé má na starosti jinou problematiku
zakázek. Je zde oddělení elektroprojekce, kde se vyhotovuje kompletní dokumentace zakázky.
Další oddělení se stará o výrobu elektrických rozvaděčů. V těchto dvou odděleních se uplatňují většinou
studenti z VOŠ a SPŠ a také absolventi oborů elektrické pohony nebo mechatronika na ČVUT.
Asi 50 % činnosti firmy pokrývá oddělení vývoje softwaru. Jedná se o navrhování a programování
řídícího softwaru pro stroje, různé typy výrobních linek, i pro celé továrny. Do tohoto oddělení
si firma ATX většinou vybírá studenty vysokých škol, zejména z katedry řízení a automatizace
na ČVUT. Studenti z VOŠ a SPŠ se k práci na vývoji softwaru také mohou dostat, ale záleží hodně
na osobnostních vlastnostech a komunikačních dovednostech těchto studentů. V této činnosti
je veliká zodpovědnost a je tedy důležité, aby lidé na těchto pozicích měli podle T. Vránka tzv.
„inženýrský přístup“. Studenti z VOŠ a SPŠ tedy mají dostatek odborných znalostí a dovedností
k vývoji softwaru, ale chybí jim zkušenosti a určitá vyzrálost. Nicméně, jak říká Tomáš Vránek: „Šikovný
absolvent průmyslovky to zvládne také, ale musí si uvědomit, že tohle není hra. Když zastavíte
na hodinu výrobu v Mladé Boleslavi ve Škodovce, tak vás to stojí na pokutě sedm milionů korun, takže
je tam obrovská zodpovědnost.”
Zbývající oddělení firmy se zabývá vizualizací a nadřazenými systémy. Když je výsledný produkt
připraven k dodání, vyjede tým pracovníků na montáž a oživení systému přímo k zákazníkovi,
často i do zahraničí. Zde mají studenti ze středních i vysokých škol možnost ocitnout se přímo
v realitě průmyslové automatizace, což jim přináší důležité odborné zkušenosti.
Další formou spolupráce, kterou nabízí společnost ATX studentům, je možnost zadání absolventských
prací, v nichž studenti řeší skutečné problémy – automatizační projekty v návaznosti na
existující zakázky firmy. Pro studenty je to mnohem přínosnější než pracovat na čistě teoretických
problémech. V takových případech studentům pomáhají zaměstnanci firmy jak s teoretickou, tak
s praktickou částí takové práce.
Poslední roky nejsou z důvodů ekonomické krize pro společnost ATX zrovna ideální. Když byl
podnik v lepší finanční situaci, nabízel studentům také podniková stipendia a výpočetní techniku
k zapůjčení. Tu mohli studenti používat i pro soukromé účely.
Poslední, ale hodně významnou formou spolupráce se školami je sponzoring. Firma ATX v lepších
časech podporovala různé vzdělávací i sportovní aktivity VOŠ a SPŠ, nadále sponzoruje také
hokejový klub ČVUT i hokejový klub Žďár nad Sázavou. Pokud se ekonomická situace zlepší, je
společnost ATX připravena znovu žďárskou školu více podporovat.
Efekty partnerství
Hlavní důvod spolupráce společnosti ATX se školami vychází ze všeobecného problému firem
sehnat kvalitní absolventy technických oborů. Z čistě praktického hlediska se firma snaží získat
nejlepší pracovníky na trhu práce, hlavně kvůli úspěšnému rozvoji podniku a kvůli zvýšení
konkurenceschopnosti. Podle T. Vránka je dosti riskantní a neprozíravé shánět nové pracovníky
mezi čerstvými absolventy škol. V té době už totiž má většina z nich domluvenou práci v nějaké
firmě či instituci. „Už na školách musíme pátrat po těch lidech, kteří splňují naše vysoké požadavky
(odborná znalost, znalost cizího jazyka, ochota cestovat a ochota pracovat v tomto typu průmyslu).
Snažíme se je nalákat různými formami podpory a benefitů ke spolupráci s naší firmou, snažíme se je
získat na naši stranu a přesvědčit je, aby u nás zůstali i po skončení školy,“ říká Tomáš Vránek.
Druhou hlavní motivací ke spolupráci se školami je pro společnost ATX možnost hovořit se
zástupci škol o profilu jejich absolventů. Je to oboustranně prospěšná komunikace. Firma ATX se
snaží upozornit své partnery na určité nedostatky jejich absolventů. Například na to, že je kladen
malý důraz na odbornost jiného než technického rázu, například schopnosti komunikace, prezentace
a práce v týmu, jeho vedení. Také upozorňuje na důležitost jazykového vybavení a také
na větší propojení teorie s praxí.
Firma dokonce spolupracovala s VOŠ a SPŠ na školním vzdělávacím programu. Škola společnost
oslovila, aby se vyjádřila k osnovám oboru automatizace. Na vyjádření se podílelo vedení
firmy a projektanti, kteří dávali dohromady soupis požadovaných odborných znalostí z tohoto
oboru.
Spolupráce se školami probíhá podle slov T. Vránka bezproblémově. Jediná negativní stránka
je to, když firma zaškoluje nějakého člověka, platí mu stipendium a on po absolvování školy
nastoupí do jiné firmy. „Dopíše absolventskou práci a skončí u nás. Ale to už je spíš na osobních
vlastnostech každého člověka,“ tvrdí Vránek.
38 39
2.10 ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.
Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.
Sídlo: Záhumenská 452, 517 71 České Meziříčí
Obor: Zemědělství
Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Tomáš Černý, hlavní zootechnik, ZEMSPOL České Meziříčí, a. s.
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Martin Němeček
Představení společnosti
Společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. je menším zemědělským družstvem nacházejícím se v okrese
Rychnov nad Kněžnou (východní Čechy). Obhospodařuje více než 2 200 hektarů půdy a chová
565 kusů hovězího dobytka. V obci České Meziříčí a jejím okolí patří k významnému zaměstnavateli,
který zaměstnává 46 osob. Roční tržby podniku se pohybují kolem 60 milionů Kč (2010).
Popis konkrétní spolupráce
Spolupráce společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními školami je teritoriálně zaměřena
pouze na nejbližší okolí. Tento fakt je dán velikostí podniku a také jeho kapacitními možnostmi.
Z těchto důvodů je jediné partnerství navázáno se Střední školou a Základní školou Nové Město nad
Metují, konkrétně jejím pracovištěm v Opočně pod Orlickými horami (dříve Střední odborné učiliště
a odborné učiliště Opočno), kde jsou vyučovány především zemědělské obory.
Partnerství obou subjektů se do současné podoby kontinuálně vyvíjelo již od minulého století.
Kdy přesně a kým bylo navázáno, již dnes není zcela jasné. Jisté však je, že úroveň vzájemné spolupráce
nebyla nikdy významně narušena – ať již na straně školy prostřednictvím úbytku studentů a učňů,
změnou ředitelů či nedávným sloučením školy s jiným zařízením, nebo na straně podniku, např. změnami
majitelů podniku, jeho ředitelů nebo hospodářskou situací. Jak dodává hlavní zootechnik této
společnosti Ing. Tomáš Černý, škola měla vždy zájem na spolupráci, zejména v souvislosti se zajištěním
odborných výcviků pro své studenty / učně. Partnerství je nadále udržováno ve stavu, jako tomu
bylo doposud. „Jak je to zaběhlé, tak to běží dále,“ doplňuje T. Černý.
Partnerství je právně ošetřeno smlouvami. Vazby mezi podnikem a školou však byly a jsou posilovány
i v neformální rovině – např. dnes již bývalý ředitel společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. byl
dříve zaměstnán

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o.

Sídlo: Nová 486, 591 01 Žďár nad Sázavou

Obor:

Komplexní automatizace a systémové integrace (řízení, automatizace, elektrotechnika, vývoje

software, programování)

Účastník řízeného rozhovoru:

Ing. Tomáš Vránek, MBA, vedoucí marketingu společnosti ATX, odpovědný za spolupráci

a komunikaci se školami

Autor řízeného rozhovoru: Jakub Šnýdl

 


Představení společnosti


Společnost ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o. (dále jen ATX) byla založena 26. srpna 1991 ve Žďáru nad Sázavou jako ryze česká soukromá společnost. V roce 1997 byla založena pobočka v Ostravě a v roce 2007 byla otevřena nová pobočka v Praze. V prvních letech existence se firma specializovala na automatizaci menších strojů a linek (kamenické a kotoučové pily, manipulační linky) převážně v České republice. Dnes jsou produkty firmy ATX dodávány téměř do všech průmyslových odvětví po celém světě. Jedná se o dodávky pro lakovací linky, montážní linky, jedno- a víceúčelové výrobní a testovací stroje, pece, válcovny, atd. Firma zajišťuje dodávky automatizace „na klíč“ – analýza, návrh optimálního řešení, vypracování projektové dokumentace, vývoj softwaru, výroba a montáž rozvaděčů a ovládacích pultů, seřízení a uvedení elektrických zařízení a řídicích systémů do provozu. Společnost ATX se dnes řadí mezi přední evropské dodavatele průmyslové automatizace. Velká část produktů firmy je dodávána nadnárodním společnostem, jako jsou například Škoda Auto Mladá Boleslav, T. P. C. A., Daimler, KIA Motors a další.

Kraj Vysočina je převážně výrobním regionem. V primárním sektoru hospodářství pracuje asi 9 % ekonomicky aktivních obyvatel kraje. Na sekundární sektor (průmysl a stavebnictví) připadá asi 47 % zaměstnaných obyvatel kraje, což je více než celorepublikový průměr. Ve srovnání s ostatními kraji České republiky je v kraji Vysočina méně rozvinutý terciární sektor. Po skončení druhé světové války došlo na Vysočině k mohutnému rozvoji průmyslu, především strojírenství. Další významné změny v průmyslu nastaly po roce 1989. Některé průmyslové závody byly zprivatizovány nebo vráceny v restituci původním vlastníkům.

V oblasti průmyslové automatizace působí v kraji Vysočina asi desítka firem. Jsou to ryze české firmy, jako jsou například právě firma ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o. nebo firma Compas automatizace. Některé jsou pobočkami zahraničních firem. Z těchto firem jmenujme pro příklad společnost ASM automation. Většina těchto firem dodává značnou část svých produktů do celého světa. Tento obor tedy patří mezi důležitou součást exportních aktivit České republiky.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Ze středních odborných škol spolupracuje firma ATX s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou (dále jen VOŠ a SPŠ). Z vysokých škol je pak nejužší spolupráce navázána s Českým vysokým učením technickým v Praze. Spolupráce firmy ATX s VOŠ a SPŠ funguje již od vzniku firmy v roce 1991. Partnerství je založené na osobních kontaktech, protože se vedení firmy osobně zná s vedením této školy. Spolupráce je tedy spíše neformálního rázu, není ošetřena žádnou smlouvou.

Na VOŠ a SPŠ se vyučují dva obory, jejichž studenti a absolventi se s firmou ATX dostávají do kontaktu nejčastěji – obor automatizace a informatika a obor informační technologie ve strojírenství. Nejčastější formou spolupráce jsou odborné praxe a brigády (v průběhu školního roku i v letních měsících). „Velmi zajímavou nabídkou pro studenty byla spolupráce s firmou v podobě brigád a odborných praxí včetně praxí v zahraničí. Takže studenti z průmyslovky i z vysokých škol nemuseli v létě rovnat balíky v supermarketu, ale mohli se vzdělávat. My jsme je tady zaškolili třeba do standardu Siemens Step 7 (to je nejpoužívanější programovací jazyk v oboru automatizace), což je pro ně do životopisu obrovský přínos. Když k nám totiž přijde někdo s tím, že má zkušenosti se Step sedmičkou, tak ho okamžitě bereme,“ říká Tomáš Vránek, vedoucí marketingu společnosti ATX, který se také stará o spolupráci a komunikaci se školami.

Odborné znalosti ale nejsou podle T. Vránka to nejdůležitější při přijímání nových zaměstnanců. „Když dělám přijímací pohovory pro naši pobočku v Praze, tak první věc, na kterou se ptám, je: ‚Umíte dobře jazyk? Chcete cestovat v rámci našich projektů?‘ a potom až se ptám na odborné znalosti. Ty odborné znalosti je případně doučíme, jazyk už se ale v praxi nenaučí. Všichni si myslí, že budou chodit na nějaké kurzy, ale na to při práci není čas, maximálně svoje jazykové schopnosti zlepší, ale jen pokud mají nějaké základy. Jazykové vybavení bohužel stále není vnímáno jako nezbytnost, ale spíše jako nadstandard.”

V rámci praxí a brigád mají studenti možnost osobně se podílet na vývoji zajímavých projektů na všech úrovních. Firma ATX má několik menších oddělení, z nichž každé má na starosti jinou problematiku zakázek. Je zde oddělení elektroprojekce, kde se vyhotovuje kompletní dokumentace zakázky. Další oddělení se stará o výrobu elektrických rozvaděčů. V těchto dvou odděleních se uplatňují většinou studenti z VOŠ a SPŠ a také absolventi oborů elektrické pohony nebo mechatronika na ČVUT.

Asi 50 % činnosti firmy pokrývá oddělení vývoje softwaru. Jedná se o navrhování a programování řídícího softwaru pro stroje, různé typy výrobních linek, i pro celé továrny. Do tohoto oddělení si firma ATX většinou vybírá studenty vysokých škol, zejména z katedry řízení a automatizace na ČVUT. Studenti z VOŠ a SPŠ se k práci na vývoji softwaru také mohou dostat, ale záleží hodně na osobnostních vlastnostech a komunikačních dovednostech těchto studentů. V této činnosti je veliká zodpovědnost a je tedy důležité, aby lidé na těchto pozicích měli podle T. Vránka tzv. „inženýrský přístup“. Studenti z VOŠ a SPŠ tedy mají dostatek odborných znalostí a dovedností k vývoji softwaru, ale chybí jim zkušenosti a určitá vyzrálost. Nicméně, jak říká Tomáš Vránek: „Šikovný absolvent průmyslovky to zvládne také, ale musí si uvědomit, že tohle není hra. Když zastavíte na hodinu výrobu v Mladé Boleslavi ve Škodovce, tak vás to stojí na pokutě sedm milionů korun, takže je tam obrovská zodpovědnost.”

Zbývající oddělení firmy se zabývá vizualizací a nadřazenými systémy. Když je výsledný produkt připraven k dodání, vyjede tým pracovníků na montáž a oživení systému přímo k zákazníkovi, často i do zahraničí. Zde mají studenti ze středních i vysokých škol možnost ocitnout se přímo v realitě průmyslové automatizace, což jim přináší důležité odborné zkušenosti.

Další formou spolupráce, kterou nabízí společnost ATX studentům, je možnost zadání absolventských prací, v nichž studenti řeší skutečné problémy – automatizační projekty v návaznosti na existující zakázky firmy. Pro studenty je to mnohem přínosnější než pracovat na čistě teoretických problémech. V takových případech studentům pomáhají zaměstnanci firmy jak s teoretickou, tak s praktickou částí takové práce.

Poslední roky nejsou z důvodů ekonomické krize pro společnost ATX zrovna ideální. Když byl podnik v lepší finanční situaci, nabízel studentům také podniková stipendia a výpočetní techniku k zapůjčení. Tu mohli studenti používat i pro soukromé účely.

Poslední, ale hodně významnou formou spolupráce se školami je sponzoring. Firma ATX v lepších časech podporovala různé vzdělávací i sportovní aktivity VOŠ a SPŠ, nadále sponzoruje také hokejový klub ČVUT i hokejový klub Žďár nad Sázavou. Pokud se ekonomická situace zlepší, je společnost ATX připravena znovu žďárskou školu více podporovat.

 

 

Efekty partnerství


Hlavní důvod spolupráce společnosti ATX se školami vychází ze všeobecného problému firem sehnat kvalitní absolventy technických oborů. Z čistě praktického hlediska se firma snaží získat nejlepší pracovníky na trhu práce, hlavně kvůli úspěšnému rozvoji podniku a kvůli zvýšení konkurenceschopnosti. Podle T. Vránka je dosti riskantní a neprozíravé shánět nové pracovníky mezi čerstvými absolventy škol. V té době už totiž má většina z nich domluvenou práci v nějaké firmě či instituci. „Už na školách musíme pátrat po těch lidech, kteří splňují naše vysoké požadavky (odborná znalost, znalost cizího jazyka, ochota cestovat a ochota pracovat v tomto typu průmyslu). Snažíme se je nalákat různými formami podpory a benefitů ke spolupráci s naší firmou, snažíme se je získat na naši stranu a přesvědčit je, aby u nás zůstali i po skončení školy,“ říká Tomáš Vránek.

Druhou hlavní motivací ke spolupráci se školami je pro společnost ATX možnost hovořit se zástupci škol o profilu jejich absolventů. Je to oboustranně prospěšná komunikace. Firma ATX se snaží upozornit své partnery na určité nedostatky jejich absolventů. Například na to, že je kladen malý důraz na odbornost jiného než technického rázu, například schopnosti komunikace, prezentace a práce v týmu, jeho vedení. Také upozorňuje na důležitost jazykového vybavení a také na větší propojení teorie s praxí.

Firma dokonce spolupracovala s VOŠ a SPŠ na školním vzdělávacím programu. Škola společnost oslovila, aby se vyjádřila k osnovám oboru automatizace. Na vyjádření se podílelo vedení firmy a projektanti, kteří dávali dohromady soupis požadovaných odborných znalostí z tohoto oboru.

Spolupráce se školami probíhá podle slov T. Vránka bezproblémově. Jediná negativní stránka je to, když firma zaškoluje nějakého člověka, platí mu stipendium a on po absolvování školy nastoupí do jiné firmy. „Dopíše absolventskou práci a skončí u nás. Ale to už je spíš na osobních vlastnostech každého člověka,“ tvrdí Vránek.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky