Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Praktické stáže SOŠ ve firmách v kraji Vysočina

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina EducationVysočina Education je regionální konzultační centrem v kraji Vysočina, které zahájilo svou činnosti 15. října 2009. Jednou z aktivit regionálního konzultačního centra pořádaných pro školy v kraji byly praktické stáže ve firmách pořádané v období od listopadu do prosince 2010 a dále v roce 2011. Stáže byly pětidenní pro dva pedagogy a byly nabídnuty vybraným středním školám. Školy si dohodly firmu, firma i škola obdržely formuláře a po absolvování stáží byl uspořádán kulatý stůl, kde stážisté prezentovali získané poznatky z firem.

 

První absolventi stáží byli dva pedagogové ze SŠZ a VOŠ Jihlava, kteří absolvovali 48hodinovou stáž v Kardiocentru, JIP, odděl. ARO v nemocnici v Jihlavě, kde se seznámili s provozem těchto pracovišť. Dva učitelé z SŠOS Jihlava absolvovali 20hodinovou stáž v hotelu Tři věžičky a restauraci Tři knížata s tématy „Organizace obsluhy“ a „Nové trendy v gastronomii“. Pedagogové si na tomto pracovišti dohodli pokračování stáže, které již hradila škola.

 

V období od dubna do června 2011 proběhly další praktické stáže ve firmách. Učitelé SŠOS Jihlava se v hotelu Tři věžičky a restauraci Tři knížata tentokrát zaměřili na podávání rybích specialit a netradiční českou kuchyni. SŠZ a VOŠ Jihlava se zaměřila na rozvoj oborových kompetencí ve Fakultní nemocnici v Brně (chirurgická klinika +operační sál, neurologická klinika, neurochirurgická klinika + operační sál, ARO). Po úspěšném absolvování stáže si škola dohodla další stáž pedagogů v době prázdnin. Dále se přidala další škola - OA a HŠ Havlíčkův Brod a v hotelu G. Mahler v Jihlavě a v hotelu Horizont Pec p. Sněžkou se zaměřila na „Ekonomické principy vedení hotelu“.

 

 

Přínos praktických stáží ve firmách


Učitelé při stáži v hotelu Tři věžičky a restauraci Tři knížata získali nové poznatky úpravy a zhotovení rybích specialit i v české kuchyni. Pedagogové SŠZ a VOŠ Jihlava měli při absolvování stáže ve Fakultní nemocnici v Brně možnost srovnání vybavenosti špičkového pracoviště, jeho provozu a srovnání s pracovištěm okresní nemocnice. Všichni absolventi stáží ocenili vstřícnost personálu, příležitost získat nové informace (zařazení do předmětů), poznání vyšších pracovišť. Poznatky z praxe stážisty oslovily a podělili se o ně se studenty i pedagogy. O úspěchu stáží svědčí i fakt, že si školy dohodly pokračování stáží na vybraných pracovištích i pro další vyučující. Praktické poznatky byly poté zařazeny do tematických plánů.

 

Doporučená délka praxe ze zkušenosti škol je pět dnů. Další praktické stáže byly připraveny na listopad 2011. Pedagogové SŠ Kamenice n. Lipou se zaměřili na oblast zemědělství, a to ve firmě SOME s.r.o. v Jindřichově Hradci v oblasti servis a služby v zemědělské technice. Obchodní akademie Pelhřimov vyslala dva učitele na praxe – jednoho do oblasti služeb v bankovnictví a druhého na čističku odpadních vod v Pelhřimově.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky