Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jak posílit profesní dovednosti učitelů a jejich zodpovědnost za výsledky vzdělávání

logo.jpg Základní škola a Mateřská škola Chalabalova v Brně (Jihomoravský kraj) je subjektem, který spojuje mateřskou školu, první a druhý stupeň základní školy, školní družinu a školní kuchyni. Škola je fakultní školou Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Komenského v Bratislavě. Důvodem pro popisování jejího příběhu byla dlouholetá snaha vedení školy zkvalitňovat vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím zapojení do mezinárodní spolupráce Daltonských škol. S tím souvisí také zkvalitňování vzdělávací práce učitelů, pro kterou je využíváno zkušeností partnerských škol, a to jak domácích, tak zahraničních. Základní škola má 371 žáků v 18 třídách a působí zde 29 pedagogických pracovníků.  

Zpracovala: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

celý dokumen ke stažení celý dokument ke stažení (1,26 MB)


Nahoru