Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Evaluační nástroje


Níže naleznete přehled aktuálně nabízených evaluačních nástrojů s odkazy na jejich charakteristiky a harmonogram zveřejňování. Evaluační nástroje jsou umístěny na portále evaluačních nástrojů a na portále RVP.CZ.

 

ae05.jpg

Evaluačním nástrojem rozumíme spolehlivou metodu či techniku sběru dat pro účely vlastního hodnocení školy nebo postupy podporující různé fáze evaluačního procesu. Mohou jimi být didaktické testy (které v rámci projektu vytvářeny ani ověřovány nebudou), dotazníky pro žáky, rodiče, učitele, hospitační protokoly, různé záznamové listy, kroniky akcí školy, rozhovory se žáky, rodiči, nebo metody podporující diskusi, stanovení priorit, směřování rozvoje školy apod. 
Každý evaluační nástroj prochází procesem ověřování. Smyslem tohoto procesu, který se v odborné terminologii nazývá standardizace, je získat a následně poskytnout uživatelům daného nástroje maximum informací o tom, jak nástroj používat a správně interpretovat výsledky. Jde o sběr podnětů a zkušeností ze škol, u kvantitativních nástrojů jde o získání souhrnných výsledků ostatních škol, aby bylo možné s nimi konfrontovat výsledky vlastní školy a získat tak bohatší informaci.

Výběr evaluačních nástrojů do plánované třicítky je v rámci projektu Cesta ke kvalitě uskutečňován postupně.


Více informací o evaluačních nástrojích můžete získat na:

Jakékoliv podněty ke zlepšení nám můžete sdělit prostřednictvím mailové adresy stanislav.michek@nuv_cz.

Prezentované evaluační nástroje jsou školám předkládány k vyzkoušení a k ověření. Jejich použití je dobrovolné, takže bude záviset na rozhodnutí ředitelů škol.

Nahoru