Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 14: Dotazník pro rodiče

soubor přílohy soubor přílohy (98,54 KB)Prosíme, označte známkou 1−3 podle svého uvážení. Děkujeme

1.

Atmosféra ve škole je přátelská

 

 

 

2.

Rodiče jsou dostatečně informováni o dění ve škole

 

 

 

3.

Vedení školy je vstřícné

 

 

 

4.

Učitelé spolupracují s rodiči

 

 

 

5.

Škola používá moderní vyučovací metody

 

 

 

6.

Nabídka zájmových kroužků je dostatečná

 

 

 

7.

Úroveň školního stravování

 

 

 

8.

Hodnocení celoškolních nebo třídních projektů

 

 

 

9.

Úroveň školního časopisu „NEWSLETTER“

 

 

 

Poznámky:

 

Nahoru