Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 6: Dotazník pro rodiče

soubor přílohy soubor přílohy (83,59 KB)


 

Prosíme, označte známkou 1−3 podle svého uvážení. Děkujeme

1.

Atmosféra ve škole je přátelská

 

 

2.

Rodiče jsou dostatečně informováni o dění ve škole

 

 

 

3.

Vedení školy je vstřícné

 

 

 

4.

Učitelky spolupracují s rodiči

 

 

 

5.

Škola používá moderní formy práce

 

 

 

6.

Nabídka nadstandardních činností je dostatečná

 

 

 

7.

Nabídka akcí pro děti je dostatečná

 

 

 

8.

Nabídka akcí pro  rodiče s dětmi je dostatečná

 

 

 

9.

Informace ve skupinách Google jsou přínosné

 

 

 

10.

Úroveň školního stravování

 

 

 

Poznámky:

 

Nahoru