Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vyjmutí vlastního hodnocení školy ze školského zákona?

Aktuálně probíhající diskuse o vyjmutí vlastního hodnocení školy ze školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) vyprovokované dopisem ministra školství Josefa Dobeše ředitelům a učitelům škol a dotazy směřující na spolupracovníky projektu Cesta ke kvalitě nás přiměly k vydání Stanoviska k tomuto tématu. Toto stanovisko k dnešnímu dni podpořila řada osobností  ze škol a odborníků zabývajících se evaluací vzdělávání.

Pokud se chcete k tomuto stanovisku připojit nebo vyjádřit svůj názor, můžete tak učinit na e-mailové adrese cesta@nuov_cz. Jakmile bude veřejně znám text navrhované novely školského zákona, umístíme ho zde.

Věříme, že je možné ještě ovlivnit konečnou podobu navrhované novely.

Diskuse k tomuto tématu můžete sledovat na stránkách Učitelských listů, portálu EDUin

Nahoru