Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 3: Evaluace – dotazník

soubor přílohy soubor přílohy (128,48 KB)Vybranou alternativu podtrhněte nebo zakroužkujte.
Dotazník je anonymní a bude sloužit vedení školy k vyhodnocení současného stavu motivace pracovníků.

 

1/ Se zaměstnáním, které v současné době vykonávám (učitel, vychovatel, kuchařka, uklízečka, administrativní pracovnice), jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

2/ S pracovním prostředím jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

3/ S rozvržením mé pracovní doby (pedagogové - rozvrhu vyučovacích hodin) jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen


4/ S podporou osobní aktivity a kreativity jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen


5/ S pracovními vztahy ve škole jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen


6/ S osobními vztahy ve škole jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen


7/ S organizací práce jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

8/ S obsahem a náplní své práce jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen


9/ S podporou odborného růstu učitelů (studium, kurzy, školení) ze strany vedení jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

10/ S financováním potřeb výuky (učební pomůcky a další vybavení) mého předmětu, vzhledem k finančním  možnostem školy, jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

11/ S informovaností  o stanovených cílech a strategiích školy jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

12/ S tím, jak vedení školy jedná s pracovníky při řešení běžných každodenních záležitostí, jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

13/ S hospitační činností vedení školy vzhledem ke zkvalitnění své práce jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

14/ S výší osobního příplatku jako formy ohodnocení mé práce z hlediska kvality i výkonu činností ( jako např. správce sbírky, vedoucí komisí) jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

15/ S finančním odměňováním činností, které vykonávám nad rámec svých pracovních povinností,  jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

16/ S nehmotnou formou ohodnocení mé práce (pochvala, uznání) jsem:

Velmi spokojen

spíše spokojen

spokojen

spíše nespokojen

nespokojen

 

Závěrem prosím ohodnoťte každý motivační faktor čísly 0–5, podle toho jak motivuje vaši práci (0 – nemá žádný význam pro moji motivaci, 5 – je velmi silným motivačním faktorem):

Motivační faktory

0

1

2

3

4

5

finanční odměna

 

 

 

 

 

 

obsah, náplň práce

 

 

 

 

 

 

uznání, pochvala

 

 

 

 

 

 

výborné vztahy mezi spolupracovníky

 

 

 

 

 

 

příjemné pracovní prostředí

 

 

 

 

 

 

stanovený režim práce

 

 

 

 

 

 

pravdivost, otevřenost vedení, vzájemná důvěra

 

 

 

 

 

 

profesní růst, vzdělávání, vyšší odbornost

 

 

 

 

 

 

jistota a perspektiva pracovního místa

 

 

 

 

 

 

podíl na vytváření cílů a strategie školy

 

 

 

 

 

 

seberealizace ve svém oboru

 

 

 

 

 

 

využití moderní techniky při práci

 

 

 

 

 

 

sociální výhody – kolektivní smlouva (např. více dní dovolené) – FKSP (příspěvky na stravné, kulturu, zájezdy, rekreaci atd.)

 

 

 

 

 

 

práce s lidmi

 

 

 

 

 

 

sounáležitost se školou, která má dobré jméno

 

 

 

 

 

 

jiný:…………….

 

 

 

 

 

 

K dotazníku chci dodat, upřesnit:

 

 

 

 

Datum:

Děkujeme.
Věra Burešová a Vladimír Moškvan

Nahoru