Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 1: Vnitřní evaluace školy – pracovní manuál

soubor přílohy soubor přílohy (142,17 KB)Motto:
Jen bláhový běží dál kupředu a neohlíží se …

prof. Milan Pol na své přednášce o evaluaci školy


Co nás zejména zajímá? Které oblasti?
Efektivita vyučování
Atmosféra ve škole (ethos školy)
Rizikové formy chování (agresivita, šikana, alkohol, drogy, krádeže)

Příklady otázek, na které si chceme odpovědět:
Učí se ve škole efektivně? (návaznost na ŠVP, dalton)
Aplikujeme řádně ŠVP? (viz zásady uvedené nejen v preambuli ŠVP)
Jaká je kvalita vztahů? (naváznost na ŠVP )
Jaká je možnost uplatnění poznatků v dalším životě? (kompetence v ŠVP, dalton)
Jaká je schopnost žáků (i nás pedagogů) pracovat samostatně? (ŠVP, dalton)
Jaká je schopnost žáků (i nás pedagogů) spolupracovat?  (ŠVP, dalton)
Jaký je potenciál vzniku rizikových jevů? (výchovné poradenství, preventivní program a všechny relevantní akce v průběhu roku) atd.

Jaké jsou postoje žáků k průběhu vyučování - otázky, které si klademe s žákem:
Co se rád učím? Kdy se učím? Jak se rád učím? (viz semináře mnohočetná inteligence)
Kolik se naučím? (viz semináře mnohočetná inteligence)
S kým se naučím? (aplikace kooperace - dalton)
Kolikrát jsem chválen, kárán? (poměr, viz nové vztahové hodnocení dle ŠVP)
Jakou roli hraje známka, učím se pro známku? (nové vztahové hodnocení ŠVP)
Atd.

Dále nás všechny zajímají:
Postoje učitelů ke škole, postoje učitelů k vlastnímu předmětu
Postoje všech pracovníků ke škole

Klíčovou oblastí našeho zájmu je rovněž:
Komunikace s rodiči a okolím školy (vizualizace školy, nový ŠVP)
Jak se nám daří aplikovat ŠVP v této oblasti? (reakce rodičů na všech úrovních: neformální, formální – pochvaly, stížnosti, reakce na schůzkách, na Školní radě atd.)
Jak komunikujeme s rodiči? Bereme je jako partnery? Rozumí nám rodiče?
Pomáhají nám rodiče v jednotlivých třídách? Ví dobře o naší práci? (vizualizace, hodnocení projektů, e-komunikace učitelů s rodiči, power-pointové prezentace pro rodiče atd.).

Jak budeme hodnotit?
Hodnotí kolegium, do kterého mají přístup všichni pedagogové (viz pravidelně schůzky, hodnocení projektů)
Hodnotí pedagogická rada (viz statistika, průměry ve třídě, reakce na slabý prospěch atd.)
Hodnotí učitelé ve své třídě.
Hodnotí předmětové komise (viz zápisy)
Hodnotíme v daltonském vyučování (viz hodnocení práce žáků, neformální rozhovory, formální zápisy)
Vždy hodnotíme projekty (viz finální evaluace na závěr projektu)
Vyzýváme k hodnocení žáky (dotazníky, rozhovory s žáky, komunikace přes www stránky, e-komunikace jednotlivých učitelů s žáky, menší projekty ve třídách atd.)

Kdo hodnotí nás?
Zejména všichni rodiče, političtí zástupci ve školské komisi, rada a zastupitelstvo radnice.
Rada školy. ČŠI.
Hodnotí nás všechny návštěvy ve škole (studenti, kolegové z ČR i zahraničí, rodiče).
Reakce na mezinárodní úspěchy školy (organizace konferencí, cena Zlatá hvězda v Bruselu atd. Cena města Vídně za spolupráci na poli inovativního vyučování atd.)

Naše zásady vnitřního hodnocení:
Jdeme po míči a ne po hráči (učitel i žák je dobrý, chceme společně napravit chybu).
Optimálním přístupem je laskavá náročnost.
Rozlišujeme co je subjektivní a co je objektivní.
Přiznáme chybu.
Neodháníme „kritického přítele“, který je „nad věcí“ a poradí nám upřímně.
Veřejnost dostane pouze určité informace - jsme k sobě otevření, ale pereme špinavé prádlo pouze doma.  Nikdy nepoškozujeme ostatní kolegy před žáky.
Snažíme se používat rozmanité metody a techniky autoevaluace
Aplikujeme poznatky od partnerů ze zahraničí, poznatky z výjezdů a konferencí.

Literatura, kterou používáme v souvilosti s evaluací
ŠVP „Škola pro všechny“
Daltonské učebnice od autorů dvojice Roehner, Wenke
Prof. Karel Rýdl – Sebehodnocení školy
Prof. Milan Pol – Autoevaluace v Evropě
Přednášky prof. Karla Rýdla a prof. Milana Pola
Together Toward Improvement – A process for Self-Evaluation (materiály z konferencí)
Skotský a holandský systém indikátorů
20 tezí pro školu 2010
Vnitřní evaluace DAP services
Bílá kniha
Učitelský zpravodaj (zejména č.1 „EVALUACE“)
Učitelské noviny, Moderní vyučování, denní tisk
Atd.

Nahoru