Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 11: Charakteristika vyučování a daltonu na naší škole − 1. stupeň

soubor přílohy soubor přílohy (242,21 KB)


 

Analyzujte každá samostatně tyto body, skupinovou diskusi (kabinet č. 1, č.2) shrňte, co už se nám daří a co je třeba udělat v blízké budoucnosti.

Hodnotíme známkou 13

 

 

 

Ve škole je dobré sociálně-pedagogické klima

 

 

 

Známe navzájem své vzdělávací vize a jsme ochotni se jeden od druhého učit

 

 

 

Využívám základní daltonské principy

 

 

 

Žáci mají příležitost naplánovat si samostatnou práci

 

 

 

Máme dohody se žáky o organizaci samostatné práce

 

 

 

Používáme daltonské barvy a tabule, daltonské listy

 

 

 

Žáci zaznamenají hotovou práci

 

 

 

Hodnotící tabule (listy) pomáhají učiteli při kontrole samostatné práce

 

 

 

Hodnotící tabule pomáhají žákům při organizaci jejich samostatné práce

 

 

 

Pracujeme s „odloženou pozorností“

 

 

 

Děti znají roli učitele během „odložené pozornosti

 

 

 

Rozvíjím zodpovědnost žáka za vlastní učení

 

 

 

Vedu žáky k samostatnosti

 

 

 

Podporuji aktivní učení žáků

 

 

 

Respektuji individuální tempo vzdělávání

 

 

 

Instrukce pro samostatnou práci jsou krátké, efektivní

 

 

 

Co mohou žáci udělat sami, nedělá učitel

 

 

 

Učím žáky sebekontrole - dle připravených výsledků

 

 

 

Dbám, aby žáci opravili chyby ve své práci

 

 

 

Na konci každé samostatné práce je evaluace

 

 

 

Žák dovede zhodnotit svou práci

 

 

 

Žák respektuje spolužáky a dovede kriticky zhodnotit jejich práci

 

 

 

Rozšiřující úkoly a projekty jsou založeny na mnohočetných inteligencích

 

 

 

Uspořádání třídy je přizpůsobeno samostatné práci

 

 

 

Žáci dovedou spolupracovat

 

 

 

Poskytuji prostor na odstranění únavy

 

 

 

Hodnotím žáka v kontextu jeho dispozic

 

 

 

Hodnotím s vědomím motivace

 

 

 

Daří se mi řešit konfliktní situace

 

 

 

Respektuji názory žáků, podporuji jejich vyjadřování

 

 

 

V případě potřeby poskytuji dětem individuální pomoc, doučování, práce s nadanými žáky apod.

 

 

 

Daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků

 

 

 

Efektivní kontrola ze strany vedení

 

 

 

Podpora spolupráce a aktivity učitelů ze strany vedení

 

 

 

Podpora zavádění progresivních trendů ze strany vedení

Dotazník zpracujte, prosíme, v klidu samostatně – je anonymní


Pro daltonskou práci je podle mě také důležité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru