Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

4.jpg Ve čtvrtém čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zabývali další fází autoevaluace, a to zpracováním dat a informací, analýzou výsledků a jejich interpretací. Toto téma se objevuje v řadě článků, dočtete se například, jak může škola co nejlépe nasbíraná data vytěžit. Zamyslíme se také nad tím, že při interpretaci dat pracujeme nejenom s daty, ale i s lidmi, a co to ve výsledku může znamenat. Zároveň Vám nabídneme praktické příklady vyhodnocování a interpretace dat. Věnujeme se i otázce legislativních změn a tomu, co nového se děje v některých aktivitách projektu – nyní se zaměřujeme na práci poradců autoevaluace, kteří od listopadu 2010 pracují přímo na školách. Pozveme Vás na workshopy v dalším školním roce a stejně tak i na naši závěrečnou konferenci. V neposlední řadě Vám nabídneme evaluační nástroj Ankety pro rodiče, pro žáky a pro učitele.  

Co vám nabízíme v tomto čísle?

V Hlavní trase najdete podrobný návod, jak může škola co nejlépe vytěžit nasbíraná data. Rozhledna nás upozorňuje, že při interpretaci pracujeme nejen s daty, ale i s lidmi, kteří se musí s poznatky ztotožnit, aby další kroky směrem k případné změně měly ve škole dostatečnou podporu.
Rubrika Setkání na cestě ukazuje na třech praktických příkladech, jak je důležité vyhodnotit a interpretovat výsledky nezávisle na individuálních zájmech a využít je účelně pro další práci školy. Další příklady inspirativní praxe ze škol budete postupně nacházet na webových stránkách projektu.
Pojem efektivity v pedagogické praxi a možnosti jejího hodnocení vysvětluje rubrika Bezpečný průjezd.
Konkrétní příklady podílu pracovníků školy na sběru dat, analýze a interpretaci výsledků najdete v odpovědích dvou ředitelů (ZŠ a SŠ) na otázky v oblíbené rubrice Křižovatka názorů. Jako užitečné pro získávání dovedností učitelů v oblasti autoevaluace se ukazuje zapojení v projektech.
Naše Oáza je tentokrát věnována sebereflexi očima dětí – jejich pocitům ze spravedlivého či nespravedlivého hodnocení a tomu, co si z něho vyvozují pro sebe.
Rubrika Stopařův průvodce a podrobně i příloha bulletinu vás tentokrát seznámí s evaluačními nástroji Ankety pro rodiče, pro žáky a pro učitele. Zpětná vazba od každé z těchto skupin může být významným zdrojem informací o silných stránkách školy, o příležitostech pro rozvoj i o případných rezervách a nedostatcích
Zastávka s legislativou uvažuje nad návrhy změn paragrafů o vlastním hodnocení školy v novele školského zákona. Připomíná, že kvalitní autoevaluace může být důkazem o sledovaných jevech v případné konfrontaci s externím hodnocením ČŠI nebo zřizovatele.
Cestovním deníku najdete sérii článků o poradenství v rámci projektu – jak model funguje, první zkušenosti poradců i škol a také zkušenosti ze supervize pro poradce. Konzultace poradce zvenčí pomáhá školám najít vlastní cestu nebo se ujistit, že jdou správným směrem. Nabízí se možnost spolupracovat s poradci i po ukončení projektu.
Cesta kolem světa nás zavede do Slovinska. Procesy autoevaluace škol byly připravovány v celé řadě projektů mnohem déle a systematičtěji než u nás. Závidět můžeme např. podporu vytváření sítí učících se škol. Školy se samy rozhodují o obsahu autoevaluačních procesů, pro které volí z doporučených ukazatelů, kritérií a hodnotících nástrojů.
V Čerpací stanici nabízíme zájemcům workshopy, kde se mohou blíže seznámit s evaluačními nástroji vyvinutými v projektu, nový cyklus vzdělávání pro koordinátory autoevaluace, seznamujeme se zajímavými publikacemi a s metodikou práce s kritérii hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy a jejich využitím pro posuzování kvality vlastního hodnocení školy, kterou naleznete na webu projektu. Pozveme vás také na závěrečnou konferenci projektu 29. listopadu 2011.
Cesta časem dospěla do 2. poloviny 20. století. V rubrice se dozvíme, jak se v té době změnilo hodnocení kvality obecně i ve vzdělávání.
V rubrice Tipy na cestu zrekapitulujeme, co už bylo v rámci projektu vytvořeno a nabídnuto školám, a seznámíme vás s tím, co vás ještě do závěru čeká.

Obsah tohoto čísla:

Hlavní trasa: Zpracování dat, jejich analýza a interpretace
Rozhledna: Otázka třetí – Co jsme vlastně zjistili? O některých okolnostech interpretace dat
Setkání na cestě: Vyhodnocení a interpretace autoevaluace – důležitá fáze procesu
Čerpací stanice: Autoevaluace školy „po česku“
Bezpečný průjezd: Efektivita (angl. effectivity, the effectiveness of)
Křižovatka názorů: Jak pracujeme na naší škole s daty a interpretujeme výsledky
Oáza: Sebereflexe očima dětí, aneb Řekni, jak to vidíš ty
Stopařův průvodce: Ptáme se na školu těch, kdo do ní chodí: Evaluační nástroje ankety pro rodiče, žáky a učitele
Zastávka s legislativou: Legislativní změny… aneb Jak to dopadne?
Cestovní deník: Jak probíhá poradenství v oblasti autoevaluace?
Cesta kolem světa: Autoevaluace v systému hodnocení kvality vzdělávání ve Slovinsku
Čerpací stanice: Encyklopedie pedagogické evaluace
Málotřídky v centru pozornosti
Obnovení vzdělávacího programu KO AE
Nové workshopy s tématem evaluačních nástrojů
Jak posoudit kvalitu autoevaluace školy?
Cesta časem: Pojetí a hodnocení kvality se zřetelem k oblasti vzdělávání ve druhé polovině 20. století
Čerpací stanice: Závěrečná konference projektu
Tipy na cestu: Co je hotovo a co nás čeká … a nemine
Příloha: Evaluační nástroje ankety pro rodiče, žáky a učitele

A připravujeme?
V dalším čísle bulletinu se chceme prioritně věnovat tématu Zpráva o vlastním hodnocení školy.


Bulletin 4 Cesta ke kvalitě Bulletin 4 "Cesta ke kvalitě" (3,05 MB)

Bulletin 4 - příloha Bulletin 4 - příloha (699,90 KB)

Nahoru