Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Peer Review

ae04.jpg Aktivita peer review nabízí školám jít o krůček dál než kam je vedou vzájemné návštěvy. Vyzývá zapojené školy k cílenému posouzení zvolených oblastí s cílem dát škole takové informace, které jí pomohou vidět se novýma očima a využít to ke zlepšení své práce. V aktivitě se setkávají hodnocené školy s týmem peers, tj. se čtveřicí pedagogů z obdobné školy. Hodnocená škola volí dvě oblasti, v nichž by chtěla získat informaci od vnějšího pozorovatele a hodnotitele, tedy od týmu peers.  

Aktivita peer review nejprve začínala úvodním setkáním, na které bylo pozváno více škol k navázání prvních vztahů, k informaci o aktivitě – krok po kroku peer review (příprava, peer návštěva, vyhodnocení), školy byly obeznámeny se specifiky role hodnocené školy a role peers (tj. hodnotitelé).

Peer návštěvě předchází příprava, při které hodnocená škola volí 2 oblasti vlastního hodnocení školy, jak už jsme výše uváděli, dále uzavírá s peers dohodu o důvěrnosti všech informací, se kterými se během peer review seznámí, zasílá peers dokumentaci týkající se těchto dvou oblastí. peers se připravují na návštěvu na hodnocené škole tak, že se seznamují se zaslanými dokumenty a dále si s hodnocenou školou upřesňují postup práce při peer návštěvě – např. žádají hodnocenou školu, aby jim např. umožnila podívat se na další dokumenty, umožnila jim při návštěvě hovořit s některými lidmi ze školy (dle oblasti, která je vybrána -  s žáky, učiteli, rodiči, dalšími zaměstnanci školy), zpřístupnila jim vybraná místa ve škole (učebny, jídelnu).

  • První den návštěvy byl seznamovací a pro školy intimní záležitostí, seznamovali se blíže jednotliví členové týmu, procházeli školu, hodnocená škola se představovala.
  • Druhý den za přítomnosti facilitátora (experta projektu) školy zjišťovaly, jak probíhalo vlastní hodnocení ve vybraných oblastech na hodnocené škole, peers vedli rozhovory, pozorovali, analyzovali další dokumenty. Při své práci se většinou dělili do tzv. tandemů, kdy každá dvojice pracovala na jedné ze zvolených oblastí. Na konci druhého dne podávali první přátelskou zpětnou vazbu hodnocené škole.

 

Následně peers vypracovali pro hodnocenou školu zprávu, v níž popsali silné stránky školy v obou zvolených oblastech, a také popsali, kde vidí příležitosti ke zlepšení. Hodnocená škola využila tuto zprávu k aktualizaci svého plánu rozvoje školy, tedy stanovila si nové cíle pro svůj rozvoj. Tyto cíle opřela o zprávu z peer review. Peers v celém procesu také nepřicházeli zkrátka – i oni mohli leccos z toho, co během peer review viděli, nebo co se naučili, využít ve vlastní práci.


VC1_4_Scenar_peer_review.doc VC1_4_Scenar_peer_review.doc (433,00 KB)


Přehled peer review

Nahoru