Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zveřejněné evaluační nástroje

Na webových stránkách projektu Cesta ke kvalitě byly zveřejněny další dva evaluační nástroje, které se teď budou ověřovat na školách.  

Na webu projektu byl zveřejněn čtvrtý evaluační nástroj k ověření – Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu. Jde o kvalitativní metodu, jejímž cílem je předvídat a analyzovat možné reakce lidí (ve škole např. žáků, učitelů, rodičů apod.) na plánovanou změnu, která se jich bezprostředně týká. Využití metody by mělo zavedení změny usnadnit a podpořit její úspěšné přijetí. Školám nabízíme možnost pozvat k uplatnění této metody spolupracovníky projektu Cesta ke kvalitě, kteří pomáhají při pilotáži. Plánujete-li tedy ve škole změnu a chcete metodu vyzkoušet pod odborným vedením, neváhejte kontaktovat Stanislava Michka, zástupce hlavního manažera projektu (NÚOV) na adrese stanislav.michek@nuov_cz nebo přímo garanty této metody Bohumíru Lazarovou a Milana Pola (Masarykova univerzita v Brně) na adresy lazarova@phil_muni_cz nebo pol@phil_muni_cz. Přizváním odborníků k pilotáži této metody v rámci projektu Cesta ke kvalitě nevzniknou škole žádné náklady.


Interakce učitele a žáků  

Pátým evaluačním nástrojem je Dotazník interakce učitele a žáků. Dotazník zkoumá charakteristiky vzdělávacího a výchovného působení učitelů na žáky. Nejprve zjišťuje, jak žáci vnímají a popisují (reflektují) vztah učitele k nim, poté se zaměřuje na způsob vedení žáků učitelem, tj. do jaké míry klade na žáky požadavky a jakou jim poskytuje volnost. Výsledky získané v obou sledovaných charakteristikách jsou důležité pro sebereflexi učitele, pro popis jeho vyučovacího stylu. Dotazník je k dispozici k elektronickému vyplnění s automatickým vyhodnocením na adrese www.evaluacninastroje.cz. Údaje ze škol nám pomohou získat důležité informace o vlastnostech nástroje pro jeho konečnou úpravu a obohacení informací pro lepší interpretaci výsledků. V případě dotazů k portálu a k dotazníku interakce učitele a žáků se obracejte na Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov_cz). V případě problémů s registrací škol kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katkaostr@gmail_com).

Nahoru

Evaluační nástroje

Připravované evaluační nástroje

Přehled evaluačních nástrojů

Oblasti kvality školy