Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

V Praze se uskutečnila konference projektu Cesta ke kvalitě

Dne 29. listopadu 2011 proběhla konference, na níž byly představeny výsledky projektu Cesta ke kvalitě. Jde o pomůcky, které mohou školy využít při vlastním hodnocení, vzdělávací kurzy a další aktivity pomáhající výměně zkušeností mezi školami. Na projekt, který začal v květnu 2009 a trvá do dubna 2012, přispívá Evropský sociální fond. Konference se zúčastnili zástupci škol, MŠMT, NÚV, NIDV a dalších organizací. Na projektu přímo spolupracovalo 580 škol a mnohé z nich chtějí v započatých aktivitách pokračovat.  

Povinnost škol věnovat se vlastnímu hodnocení (autoevaluaci) vyplývá ze „školského“ zákona. Mnohé školy ale dosud nevěděly, jak takové hodnocení udělat, aby mělo smysl a nebylo jen formální. Právě pro ně byla v rámci projektu Cesta ke kvalitě připravena celá řada pomůcek, které jim chyběly. Tyto pomůcky, jako různé dotazníky pro žáky, rodiče i učitele, hospitační protokoly, či rozhovory se žáky, mohou školy zdarma získat na webu www.nuv.cz/ae.

„Každá škola by měla najít způsob, jak zhodnotit svou vlastní práci. Výsledky projektu by se proto měly stát součástí vzdělávání ředitelů škol,“ řekl na konferenci Mgr. Václav Hořejší, který je ředitelem Národního ústavu pro vzdělávání. O pomoc školám při vlastním hodnocení se staral tento ústav společně s Národním institutem dalšího vzdělávání.

Jeho ředitelka Mgr. Helena Plitzová upozornila, jak velký význam měly vzdělávací kurzy, které připravovaly učitele na funkci školního koordinátora pro vlastní hodnocení. Takového koordinátora by podle ní mělo mít mnohem víc škol, než je tomu v současnosti. Zdůraznila, že její ústav bude i po skončení projektu nabízet kurzy pro koordinátory.

Školský zákon se novelizuje

V současnosti prochází Parlamentem ČR novela „školského“ zákona, která zjednodušuje administrativu spojenou s vlastním hodnocením. Neznamená to ale, že by se mu už školy neměly věnovat. „Pokud k tomu dojde, budeme v Evropě kuriozitou. Prakticky ve všech zemích je dnes snaha dostat vlastní hodnocení do centra činnosti škol.“ Uvedl na konferenci profesor Milan Pol z Masarykovy univerzity. Vlastní hodnocení je podle něj účinnější než kontrola zvenku, kterou školy mohou vnímat jako hrozbu.

Nahoru