Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávací programy

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a jejich pedagogů bylo realizováno jako dvoustupňové:

 

Koordinátor autoevaluace

V červnu 2010 absolvovalo 50 hodinový vzdělávací program 217 účastníků. Pro velký zájem byl otevřen i druhý běh pilotního studia tohoto programu na jaře 2012, kterého se zúčastnilo 220 posluchačů.


Vzdělávání bylo organizováno prezenční a e-learningovou formou v 5 modulech:

 1. Úvod do autoevaluace
 2. Plánování autoevaluace
 3. Proces autoevaluace
 4. Výstup autoevaluace
 5. Vyhodnocení autoevaluačního procesu

Texty ke stažení: Koordinátor autoevaluace (821,03 KB)


Poradce autoevaluace

V září 2010 proběhl 20 hodinový vzdělávací program Poradce autoevaluace, který. v 1. běhu v říjnu 2011 absolvovalo 29 absolventů studia koordinátor autoevaluace a 2. běhu v březnu 2012 to bylo 12 nových absolventů studia koordinátor autoevaluace. Mimoto proběhlo další vzdělávání vybraných poradců autoevaluace, kteří se následně stali mentory „nových“ poradců.


Vzdělávací program měl tuto strukturu:

 1. Role poradce a poradenské postupy
 2. Osobnost poradce, partnerský a expertní přístup, sebereflexe poradce
 3. Aktivní naslouchání
 4. Formulace zakázky (zakázka zjevná a skrytá), realizace zakázky, rozpoznání odporu u klienta a reakce na něj
 5. Facilitace
 6. Zpětná vazba v poradenství a etika

Texty ke stažení: Poradenské dovednosti (474,92 KB)


Vzdělávání bylo organizováno prezenční formou jako 3denní výjezd.


 

Nahoru