Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 12: Charakteristika vyučování na naší škole − 2. stupeň

soubor přílohy soubor přílohy (247,51 KB)


 

Analyzujte každá samostatně tyto body, skupinovou diskusi (kabinet č. 1, č.2) shrňte, co už se nám daří a co je třeba udělat v blízké budoucnosti.

Hodnotíme známkou 13

 

 

 

Ve škole je dobré sociálně-pedagogické klima

 

 

 

Mezi učiteli je přátelská atmosféra

 

 

 

Učitelé si ochotně předávají zkušenosti

 

 

 

Známe navzájem své vzdělávací vize a jsme ochotni se jeden od druhého učit

 

 

 

Úroveň spolupráce s kolegy při řešení výchovných problémů

 

 

 

Úroveň spolupráce s kolegy při řešení problémů spojených s výukou

 

 

 

Žáci jsou z 1. stupně zvyklí na samostatnou práci

 

 

 

Využívám základní daltonské principy

 

 

 

Rozvíjím zodpovědnost žáka za vlastní učení

 

 

 

Co mohou žáci udělat sami, nedělá učitel

 

 

 

Učím žáky sebekontrole, např. dle připravených výsledků

 

 

 

Dbám, aby žáci opravili chyby ve své práci

 

 

 

Žák respektuje pomalejší spolužáky a dovede kriticky zhodnotit jejich práci

 

 

 

Žáci jsou schopni delší dobu samostatně pracovat

 

 

 

Žák dovede zhodnotit vlastní práci

 

 

 

Instrukce učitele pro samostatnou práci jsou krátké, efektivní

 

 

 

Úroveň domluvy s kolegy při stanovení témat projektů

 

 

 

Vzájemná spolupráce učitelů při přípravě projektů

 

 

 

Žáci si umí naplánovat a rozdělit role při projektu

 

 

 

Třída je schopna spolupracovat při zpracování projektu

 

 

 

Schopnost dětí vytvořit prezentaci v powerpointu

 

 

 

Žáci umí vytvořit výstup, vizualizovat projekt

 

 

 

Vedu žáky k samostatnosti

 

 

 

Podporuji aktivní učení žáků

 

 

 

Respektuji individuální tempo vzdělávání

 

 

 

Instrukce pro samostatnou práci jsou krátké, efektivní

 

 

 

Co mohou žáci udělat sami, nedělá učitel

 

 

 

Učím žáky sebekontrole - dle připravených výsledků

 

 

 

Dbám, aby žáci opravili chyby ve své práci

 

 

 

Na konci každé samostatné práce je evaluace

 

 

 

Rozšiřující úkoly a projekty jsou založeny na mnohočetných inteligencích

 

 

 

Uspořádání třídy je přizpůsobeno samostatné práci

 

 

 

Poskytuji prostor na odstranění únavy

 

 

 

Hodnotím žáka v kontextu jeho dispozic

 

 

 

Hodnotím s vědomím motivace

 

 

 

Respektuji názory žáků, podporuji jejich vyjadřování

 

 

 

Daří se mi řešit konfliktní situace

 

 

 

Žáci mají vysokou morálku a disciplínu

 

 

 

Daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků

 

 

 

V případě potřeby poskytuji dětem individuální pomoc (doučování, práce s nadanými žáky apod.

 

 

 

Podpora spolupráce a aktivity učitelů ze strany vedení

 

 

 

Podpora zavádění progresivních trendů ze strany vedení

Dotazník zpracujte, prosíme, v klidu samostatně – je anonymní


Pro daltonskou práci je podle mě také důležité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru