Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vzájemné učení

ae01.jpg Projekt Cesta ke kvalitě nabízel školám aktivity s cílem vzájemného sdílení zkušeností, učení a hodnocení. Ústředním tématem těchto aktivit bylo vlastní hodnocení školy.  

Typy aktivit, které podporovaly vzájemné učení škol a sdílení zkušeností:


Učení mezi rovnocennými partnery vychází z toho, že lidé ve stejném postavení se mohou učit v tzv. zóně nejbližšího vývoje. Znamená to, že si mohou poradit s problémy, na které sami v danou chvíli nestačí, ale s nimiž jim může pomoci někdo, kdo je jen o krůček dál. 
Takové učení je velmi efektivní, protože není nutné překonávat bariéru nerovnosti, lidé, kteří do takového partnerství vstupují, si vzájemně velmi dobře rozumějí, mají podobné zkušenosti, řeší podobné problémy, mají stejný slovník, neostýchají se zeptat a nemusejí předstírat, že vědí něco, o čem ve skutečnosti nemají ani tušení. Díky společným praktickým zkušenostem i rovnému postavení si navzájem mohou důvěřovat a o to snáze se učit. Navíc se neučí jen jeden z dvojice partnerů, protože dalším důležitým rysem je nápodoba a názornost. Dovednostem se lidé učí vlastní činností, ta je ale podpořena nápodobou toho, co dělají druzí.
Nabízené aktivity dávají příležitost k tomu, aby lidé zapojení do těchto procesů od sebe navzájem leccos okoukali a pak jednoduše zapojili do vlastní praxe.

Hana Košťálová

Zkušenosti z aktivit podporující vzájemné učení jsou shrnuty v publikaci Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace.


Nahoru