Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol

Jedním z cílů projektu je vhodné provázání autoevaluace škol s jejich externí evaluací. Tento cíl není dosažitelný bez spolupráce s externími orgány, které mohou či musí školy hodnotit. Proto byla v rámci projektu Cesta ke kvalitě vytvořena pracovní skupina, kde se setkávali nejen zástupci z České školní inspekce, zřizovatelů z kraje a obcí, ale i zástupci školských asociací. V rámci této pracovní skupiny (PDF, 117,86 KB) byla dohodnuta tvorba dvou výstupů dosažitelných v horizontu 3 let během trvání projektu.


Nahoru