Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Logo školy Dlouhodobě dobré jméno školy, její prestiž v regionu, spokojenost rodičů a pedagogů byly důvodem volby Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně (Moravskoslezský kraj) pro zachycení jejich zkušeností. Velikost školy maloměstského typu umožňuje osobní poznání a blízký vztah mezi vyučujícími a žáky a osobní přístup k žákům. Jejími studenty jsou převážně žáci okolních vesnic – z toho vyplývá i vzájemná znalost studentů i učitelů navzájem a až rodinné klima. V současné době škola vzdělává cca 350 žáků pouze v šestiletém studijním cyklu gymnázia. V roce 2009 na škole působilo 31 pedagogů – 22 žen a 9 mužů s různou délkou pedagogické praxe. Management školy tvoří ředitel a jeho zástupkyně – opírají se o pedagogickou radu, předmětové komise a od roku 2007 i o autoevaluační tým, jehož složení zůstává stejné.  

Zpracovala:Mgr. Pavla Mrůzková

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (500,04 KB)


Nahoru