Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 5: Dotazník pro pedagogy

soubor přílohy soubor přílohy (144,47 KB)


 

DOTAZNÍK  PRO  PEDAGOGY:


1. Jste? žena   [  ]                muž   [  ]

2. Váš věk? do 30 let  [  ]    do 40 let  [  ]    do 50 let   [  ]     do 60 let   [  ]   nad 60 let   [  ]

3. Na škole působíte? do 5 let   [  ]  do 10 let  [  ]   do 15 let  [  ]   do 20 let [  ]  do 25 let [  ]

4. Na kolika jiných školách jste dosud působili? ……………..

5. Co bylo důvodem Vaší volby této školy?
[  ]    příznivá poloha školy, její dostupnost                                    
[  ]    dlouholetá tradice školy
[  ]    dobré jméno školy v regionu
[  ]    na osobní doporučení (např. známého)
[  ]    jiný důvod, uveďte :…………………………………………………………………..

Hodnotící škála :

1 = naprosto souhlasím,
2 = spíše souhlasím,
3 = nemám jasný názor
4 = spíše nesouhlasím,
5 = naprosto nesouhlasím

 

6.  Dovídám se zásadní informace včas? 1  2  3  4  5
7.  Dovídám  se jak kladné, tak i záporné informace? 1  2  3  4  5
8.  Jsem spokojen/a s tím, jak se mnou vedení  komunikuje?
1  2  3  4  5
9.  Jsem spokojen/a s tím, jak se mnou ostatní kolegové komunikují?
1  2  3  4  5
10. Mám jako pedagog možnost ovlivnit dění na škole?
1  2  3  4  5
11. Mohu o problému otevřeně diskutovat s vedením? 1  2  3  4  5
12. Mohu o problému otevřeně diskutovat s kolegy? 1  2  3  4  5
13. Mám-li problém, vím, na koho se mohu ve škole obrátit?
1  2  3  4  5
14. Mám-li problém, mohu se obrátit na vedení?
1  2  3  4  5
15. Cítím se ohrožen/a, mám-li vyjádřit svůj názor?
1  2  3  4  5
16. Škola mi poskytuje dostatek prostoru k dalšímu vzdělávání? 1  2  3  4  5
17. Pracuji na této škole rád/a? 1  2  3  4  5
18. Cítím se zde na škole dobře a bezpečně?
1  2  3  4  5
19. Mám dobré vztahy s ostatními kolegy? 1  2  3  4  5
20. Mám dobré vztahy s vedením školy? 1  2  3  4  5
21. Moji žáci mi důvěřují? 1  2  3  4  5
22. Moji žáci se na mě obracejí, mají-li problém? 1  2  3  4  5
23. Rodiče žáků se na mě mohou obrátit, mají-li problém? 1  2  3  4  5
24. Se svými žáky jednám jako s rovnocennými partnery?
1  2  3  4  5
25. Moji žáci znají předem kritéria hodnocení? 1  2  3  4  5
26. Moji žáci mohou spolurozhodovat o pravidlech? 1  2  3  4  5


Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen vědeckým účelům.Děkujeme Vám za Vaši ochotu a laskavost při vyplňování tohoto dotazníku.

Nahoru