Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 3: Vyhodnocení SWOT analýzy

soubor přílohy soubor přílohy (134,22 KB)


Vyhodnocení SWOT analýzy :

SWOT analýza vychází z výsledků šetření mezi pedagogy  pod vedením evaluačního týmu školy v roce 2007.

Silné stránky – S

 1. škola rodinného typu
 2. dobré vzájemné vztahy a pracovní atmosféra mezi učiteli a žáky
 3. důvěra a vzájemná znalost mezi žáky a některými učiteli
 4. dodržování tradic školy a bohatý studentský život
 5. image a prezentace školy v regionu
 6. výborně fungující Sdružení rodičů a Studentská samospráva
 7. vysoká aprobovanost ped. sboru a podpora dalšího vzdělávání
 8. ochota p. p. pomáhat pořádat zájmové aktivity pro studenty
 9. učební plán školy

Slabé stránky – W

 1. zastaralé materiální vybavení školy
 2. nedostatek prostoru
 3. nesystematická prezentace školy
 4. nedostatečné podchycení potenciálu rodičů
 5. nevstřícnost a neochota některých pedagogických pracovníků ke změnám a spolupráci
 6. u některých pedagogických pracovníků malá empatie do problémů a potřeb žáků
 7. nedostatečné výchovné působení pedagogických pracovníků vlastním příkladem
 8. nízká zpětná vazba vedení školy – pedagogický sbor

Příležitosti – O

 1. dobré jméno školy mezi veřejnosti
 2. zapojení do projektů
 3. využití možnosti ŠVP
 4. získávání sponzorů školy
 5. propagace školy
 6. celoživotní vzdělávání
 7. spolupráce s VŠ a dalšími institucemi

Ohrožení – T

 1. nedostatek financí ve školství
 2. administrativní přetěžování p. p.
 3. negativní vztah ZŠ k víceletým gymnáziím
 4. nepříznivý demografický vývoj
 5. potlačování tradic českého školství na úkor unifikovaných požadavků podle zahr. vzorů

Nahoru