Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 7: Dotazník pro studenty

soubor přílohy soubor přílohy (144,24 KB)


DOTAZNÍK  PRO  STUDENTY :

 

1. Jste? dívka   [  ]                chlapec   [  ]
2. Váš věk? ………………………let
3. Máte na škole sourozence? ano  [  ]       ne    [  ]                
4. Jste studentem/studentkou ………….. ročníku šestiletého gymnázia?

5. Označte, co bylo důvodem Vaší volby této školy?
[  ]    příznivá poloha školy, její dostupnost                                    
[  ]    dlouholetá tradice školy
[  ]    dobré jméno školy v regionu
[  ]    1 sourozence už na škole mám
[  ]    na osobní doporučení (např. příbuzného, kamaráda)
[  ]    jiný důvod, uveďte :…………………………………………………………………..

Hodnotící škála :

1 = naprosto souhlasím,  
2 = spíše souhlasím,  
3 = nemám jasný názor
4 = spíše nesouhlasím,    
5 = naprosto nesouhlasím

 

6.  Dovídám se informace o svém studiu  včas? 1  2  3  4  5
7.  Dovídám se jak kladné, tak i záporné informace?
1  2  3  4  5
8.  Jsem  spokojen s tím, jak se mnou vedení  komunikuje? 1  2  3  4  5
9.  Jsem spokojen s tím, jak se mnou učitelé  komunikují? 1  2  3  4  5
10. Učitelé nám vysvětlují učivo velmi dobře? 1  2  3  4  5
11. Učitelé vyučují svůj předmět s nadšením?
1  2  3  4  5
12. Mám možnost ovlivnit dění na škole? 1  2  3  4  5
13. Můžu s učiteli diskutovat o svých problémech?
1  2  3  4  5
14. Mám-li problém, vím, na koho ve škole se obrátit? 1  2  3  4  5
15. Učitelé se mnou jednají s respektem? 1  2  3  4  5
16. Mám obavy ve škole vyjádřit svůj názor? 1  2  3  4  5
17.  Poskytuje mi škola dostatek zájmových aktivit? 1  2  3  4  5
18. Chodím do školy rád/a? 1  2  3  4  5
19. Cítím se  ve škole bezpečně? 1  2  3  4  5
20. Jsou učitelé vstřícní a ochotní mi  pomoci? 1  2  3  4  5
21. Důvěřuji učitelům na škole?
1  2  3  4  5
22. Znám školní pravidla a předpisy? 1  2  3  4  5
23. Můžu v rámci předmětu spolurozhodovat o pravidlech? 1  2  3  4  5
24. Je mi jasné, podle jakých kritérií jsem hodnocen/a? 1  2  3  4  5
25. Je mi vždy zdůvodněn výsledek hodnocení? 1  2  3  4  5
26. Ve třídě máme mezi sebou pěkné vztahy? 1  2  3  4  5
27. Učitelé se snaží vytvářet ve třídě pohodu? 1  2  3  4  5
28. Vzájemně mezi třídami máme pěkné vztahy? 1  2  3  4


Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen vědeckým účelům.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a laskavost při vyplňování tohoto dotazníku.

Nahoru