Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 6: Dotazník pro rodiče

soubor přílohy soubor přílohy (133,27 KB)


DOTAZNÍK  PRO  RODIČE :


1. Jste? matka   [  ]                otec   [  ]

2. Váš věk? do 40 let  [  ]       do 50 let  [  ]        do 60 let   [  ]        nad 60 let   [  ]

3. Na škole máte? 1 dítě   [  ]       2 děti  [  ]        3 děti   [  ]         více než 3 děti   [  ]

4. Vaše dítě je v …………….. ročníku šestiletého gymnázia?

5. Označte, co bylo důvodem umístění Vašeho dítěte na tuto školu?
[  ]    příznivá poloha školy, její dostupnost                                    
[  ]    dlouholetá tradice školy
[  ]    dobré jméno školy v regionu
[  ]    1 dítě už na škole mám
[  ]    na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)
[  ]    jiný důvod, uveďte :…………………………………………………………………..

Hodnotící škála :

1 = naprosto souhlasím,  
2 = spíše souhlasím,  
3 = nemám jasný názor
4 = spíše nesouhlasím,    
5 = naprosto nesouhlasím

 

6.  Dovídáte se informace o svém dítěti včas? 1  2  3  4  5
7.  Dovídáte se jak kladné, tak i záporné informace o dítěti? 1  2  3  4  5
8.  Jste spokojeni s tím, jak s Vámi vedení  komunikuje? 1  2  3  4  5
9.  Jste spokojeni s tím, jak s Vámi učitelé  komunikují? 1  2  3  4  5
11. Máte jako rodič možnost ovlivnit dění na škole? 1  2  3  4  5
12. Máte možnost účastnit se akcí pořádaných školou? 1  2  3  4  5
13. Má Vaše dítě možnost ovlivnit dění na škole? 1  2  3  4  5
14. Může Vaše dítě s učiteli otevřeně diskutovat?  
1  2  3  4  5
15. Má-li Vaše dítě problém, ví, na koho se může ve škole obrátit? 1  2  3  4  5
16. Máte-li jako rodič problém, víte, na koho se můžete ve škole obrátit? 1  2  3  4  5
17. Máte obavy ve škole vyjádřit svůj názor? 1  2  3  4  5
18. Poskytuje škola Vašemu dítěti dostatek prostoru k zájmovým aktivitám? 1  2  3  4  5
19. Chodí Vaše dítě do školy rádo?
1  2  3  4  5
20. Cítí se Vaše dítě ve škole bezpečně? 1  2  3  4  5
21. Jsou učitelé vstřícní a ochotní Vašemu dítěti pomoci? 1  2  3  4  5
22. Důvěřuje Vaše dítě učitelům na škole? 1  2  3  4  5
23. Zná Vaše dítě pravidla a předpisy na škole? 1  2  3  4  5
24. Může Vaše dítě v rámci předmětu spolurozhodovat o pravidlech? 1  2  3  4  5
25. Je Vašemu dítěti jasné, podle jakých kritérií je hodnoceno?
1  2  3  4  5
26. Je Vašemu dítěti vždy zdůvodněn výsledek hodnocení? 1  2  3  4  5


Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen vědeckým účelům.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a laskavost při vyplňování tohoto dotazníku.

Nahoru