Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Učební osnovy

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nástavbové studium denní studium

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro dvouleté učební obory SOU

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro střední odborné školy

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro tříleté učební obory SOU

CIZÍ JAZYK pro nástavbové studium

CIZÍ JAZYK pro dvouleté učební obory SOU s návazností na základní školu

CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU s návazností na základní školu

CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU

CIZÍ JAZYK pro SOŠ a studijní obory SOU s návazností na základní školu

CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU

DĚJEPIS pro studijní a učební obory v odborném školství

EKONOMIKA pro tříleté učební obory SOU

EKONOMIKA pro studijní obory SOŠ a SOU

EKONOMIKA pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů

FYZIKA pro učební obory SOU

FYZIKA pro studijní obory SOŠ a SOU

FYZIKA pro studijní obory SOŠ a SOU s netechnickým zaměřením

FYZIKA ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů – denní studium

CHEMIE pro nechemické obory SOŠ a SOU

CHEMIE pro nechemické obory SOŠ a SOU

CHEMIE pro nechemické obory SOŠ a SOU

CHEMIE ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů – denní studium

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE pro učební obory SOU

MATEMATIKA pro dvouleté učební obory SOU

MATEMATIKA pro tříleté učební obory SOU

MATEMATIKA pro tříleté učební obory SOU

MATEMATIKA pro nástavbové studium

MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU

MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU

MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU

MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením

MATEMATIKA pro studijní obory skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba

OBČANSKÁ NAUKA pro dvouleté učební obory SOU

OBČANSKÁ NAUKA pro tříleté učební obory SOU

OBČANSKÁ NAUKA pro nástavbové studium – denní studium a studium při zaměstnání

OBČANSKÁ NAUKA pro studijní obory SOŠ a SOU – denní studium a studium při zaměstnání

 PRÁCE S POČÍTAČEM pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

PRÁCE S POČÍTAČEM pro absolventy tříletých učebních oborů

PRÁCE S POČÍTAČEM pro střední odborná učiliště

PRÁCE S POČÍTAČEM pro střední odborná učiliště

PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU

TĚLESNÁ VÝCHOVA pro čtyřletá gymnázia a SOŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ, čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých gymnázií

ZÁKLADY EKOLOGIE

ZÁKLADY EKOLOGIE alternativní učební osnova pro učební a studijní obory SOŠ a SOU

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD pro studijní obory SOŠ a SOU s vyššími nároky na fyzikální vzdělávání

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a učební obory SOU

ZEMĚPIS alternativní učební osnova pro učební a studijní obory SOŠ a SOU, které nemají zeměpis jako odborný vyučovací předmět


Nahoru