Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Koncept

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Koncept je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt Koncept je prvním projektem po r. 1990, který řeší problematiku dalšího vzdělávání komplexně, jeho cílem je navrhnout systémové prostředí pro oblast DV, a to v následujících oblastech:

 • uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
 • stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků;
 • sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce;
 • podpora nabídky dalšího vzdělávání;
 • kvalita dalšího vzdělávání;
 • podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků;
 • monitoring dalšího vzdělávání;
 • informační a poradenská podpora dalšího vzdělávání.

 Projekt Koncept připravuje koncepci dalšího vzdělávání, která nastaví parametry prostředí dalšího vzdělávání,jenž umožní účastníkům dalšího vzdělávání pohybovat se v prostředí kvalitních vzdělávacích kurzů, se systémem ratingu kvality a se zaměřením podle potřeb trhu práce. Koncept je tedy určen především pro všechny potenciální účastníky dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce a zaměstnavatele, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců.

Další vzdělávání, které navazuje na počáteční vzdělávání ve školách, je v ČR dosud nedostatečně rozvinuté, účastní se ho jen necelých 6 % lidí. Větší účast dospělých na dalším vzdělávání je ale nutná k udržení konkurenceschopnosti v rámci Evropy. Projekt Koncept má proto pomoci k tomu, aby lidé měli k dispozici dostatek hodnověrných informací, poradenské služby a širokou nabídku kvalitních kurzů, které odpovídají potřebám trhu práce.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je systematická podpora dalšího vzdělávání, která nahradí dosavadní dílčí nekoordinovaná řešení a izolované aktivity.

Tato podpora by měla přinést:

 • zvýšení účasti v dalším vzdělávání,
 • sladění nabídky kurzů dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce,
 • zvýšení úrovně kurzů dalšího vzdělávání,
 • vytvoření uceleného informačního systému o možnostech dalšího vzdělávání a tím i zlepšení jeho dostupnosti.  

 

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky