Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Publikace ke stažení Publikace ke stažení (881,63 KB)

 


 

Publikace shrnuje nejdůležitější aspekty kariérového rozhodování náctiletých, zjištěné dotazníkovým šetřením provedeným na jaře 2011 u 1 655 žáků základních a 935 žáků středních škol, a to v Praze, Plzeňském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Publikace poskytuje přehled o tom, jak velkou úlohu hrají v rozhodování dnešních chlapců a dívek o volbě oboru vzdělání rodiče, širší rodina, kamarádi, učitelé, kariéroví poradci, pracovníci úřadu práce a pedagogicko-psychologických poraden, informace od škol a další informační zdroje (televize, internet, Facebook). Součástí šetření bylo i povědomí žáků o informačních zdrojích zaměřených na kariérové rozhodování a míra jejich využívání.

Studie ukazuje, do jaké míry žáci přistupují k rozhodování zodpovědně, s ohledem na předpokládané šance na zvládnutí studia a budoucí úspěšnost na trhu práce a také do jaké míry je pro ně důležité, aby vykonávali profesi, která je uspokojuje. Ze zprávy vyplývají výzvy pro kariérové poradenství, především úkol nabídnout klientům široké spektrum možností. Výsledky ukázaly, že informační systémy zaměřené na kariérové poradenství mohou právě v této oblasti nabídnout významnou pomoc.

Publikace volně souvisí se samostatně zpracovanými analýzami „Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách“ a „Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR“.

 

Nahoru

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky