Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zajišťování kvality v odborném vzdělávání

EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training) je referenční nástroj, který má pomoci členským státům podporovat a průběžně sledovat zlepšování kvality jejich systému odborného vzdělávání.

EQAVET byl vytvořen na základě dokumentu schváleném Evropským parlamentem a Radou v červnu roku 2009 a jeho cílem je pomáhat podporovat a monitorovat stálé zlepšování systémů odborného vzdělávání na základě evropských referencí.

ImageImageImage


Poslání a cíle EQAVET:

  • Vytvoření metody otevřené spolupráce v oblasti zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.
  • Podpora spolupráce mezi zúčastněnými subjekty.
  • Vytvoření společné platformy, společných nástrojů a kritérií pro zajišťování kvality, na jejichž základě může vzniknout prostor vzájemné důvěry.
  • Zapojení zúčastněných subjektů do rozvoje a zavedení společných nástrojů a indikátorů.
  • Podpora zavedení Evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality EQAVET.

 

ImageO evropské iniciativě EQAVET

EQAVET v ČR

Aktuálně

Související projekty

Indikátory kvality

Odkazy

Kontakty

Nahoru