Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Publikace ke stažení Publikace ke stažení (797,53 KB)

 


 

Publikace mapuje charakter práce a potřeb kariérových poradců Úřadu práce ČR. Zabývá se kontextem práce poradce a personálním obsazením; shrnuje, jaké využívají poradci ve své praxi nástroje, informační systémy a jak nahlíží na spolupráci s jinými poradenskými organizacemi.

Dále se publikace zaměřuje na charakteristiku klientů, sleduje strukturu klientů se zaměřením na žáky základních a středních škol, četnost jejich kontaktů s poradcem, nejčastěji řešená témata a názor poradců na připravenost těchto žáků pro vstup na trh práce.

V poslední části jsou zjišťovány vzdělávací potřeby poradců a možnost jejich podpory v oblasti dalšího profesního vzdělávání, je analyzován i zájem o formu a tematické zaměření kurzů, vč. možnosti spolufinancování.

Studie volně navazuje na šetření „Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách“, která byla obdobného zaměření a byla realizována Národním ústavem pro vzdělávání v roce 2011. Srovnání názorů respondentů na nejzásadnější rozdíly a srovnání shodných rysů bude využito v analyticko-koncepční studii Návrh koncepce integrovaného systému kariérového poradenství v ČR.

 

Nahoru

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky