Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Logo školy Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. (kraj Vysočina) získala v roce 2008 Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 pro předmět Výchova a vzdělávání žáků na střední škole. Škola má vytvořen systém řízení a hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu. K procesu kontroly a hodnocení tohoto řídicího systému je rozpracován funkční systém interních auditů.  Jako účinný nástroj vlastního hodnocení za příslušné období, je využíván proces přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému managementu kvality vedením školy. Vlastní příprava a zejména vyhodnocení jednotlivých prvků přezkoumání spočívá zejména v úzké spolupráci vedoucích pracovníků s využitím dosavadní zkušenosti používání tohoto systému. Teoretické vyučování ve školním roce 2010/11 na škole zajišťovalo 33 interních učitelů včetně zástupce ředitele pro teoretický výcvik a ředitele školy. Na úseku praktického vyučování pracovalo 12 učitelů odborného výcviku, které řídí jedna vrchní učitelka odborného výcviku a jeden zástupce ředitele pro praktické vyučování. Ve školním roce 2010/11 bylo v oborech vzdělání s výučním listem 189 žáků a v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 299 žáků.  

Zpracoval: Jiří Pořízka

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (2,87 MB)


Nahoru