Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Pojmy a zkratky

Pojmy:

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (the International Organization for Standardization), vydává mezinárodní normy, vznikla v roce 1947, má 137 členských států, sídlí v Ženevě.

ČSN EN ISO 9001:2009 – mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality tam, kde organizace:

  1. potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt (službu), který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a

  2. má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.

Systém managementu kvality (QMS) – systém kvalitního řízení organizace splňující požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009, znamenající koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týká kvality.

Poznámka: Vedení a řízení (management) s ohledem na kvalitu obecně zahrnuje stanovení politiky kvality a cílů kvality, plánování kvality, řízení kvality, prokazování kvality a zlepšování kvality (viz slovník ČSN EN ISO 9000:2006, kap. 3).

HACCP – systém hodnocení kritických bodů v gastronomii ukládá vyhláška č. 137/2004 všem, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh (prodávají) jídlo a nápoje. Splnění tohoto úkolu sledují a kontrolují příslušné hygienické stanice – týká se školní kuchyně a jídelny, je součástí systému managementu kvality školy.

 

Zkratky:

AE – autoevaluace

EN – evaluační nástroj

ŘŠ – ředitel školy

SČMSD – Svaz českých a moravských spotřebních družstev

ŠVP – školní výchovně-vzdělávací plán

VVP – výchovně-vzdělávací proces

QMS – systém managementu kvality (quality management system)

 

Nahoru