Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 2: Zápisy z jednání Rady kvality

soubor přílohy soubor přílohy (235,10 KB)


 

Záznam z jednání Rady kvality

č. 3 / 2009

 

které se uskutečnilo v Praze – Klánovicích, Slavětínská 82,

dne 09. 10. 2009.

 

Účastníci jednání:

PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., předseda Rady kvality (RK)

Jiří Pořízka, manažer kvality správy škol (MKSŠ), člen RK

Jana Stloukalová, členka RK

Jitka Pošíková, jednatelka RK

Omluven: Mgr. Miloš Procházka, člen RK

 

Předmět jednání:

A. Kontrola plnění úkolů

1. Úkoly manažera kvality škol SČMSD v roce 2009 – zajišťováno a plněno průběžně.

2. Ověření aktuálnosti řídící dokumentace platné pro všechny školy a její úprava dle požadavků revize ISO 9001:2008.

Odpovídá:

MKSŠ – J.Pořízka, J.Pošíková, Mgr. M.Procházka

Termín: do srpna 2010 - úkol přetrvává, je průběžně plněn

3. Zajistit podklady (dílčí zprávy) pro zpracování zprávy o stavu QMS na jednotlivých školách tak, aby mohlo být provedeno přezkoumání QMS vedením škol SČMSD v měsíci září 2009.

Odpovídá:

MKSŠ – J.Pořízka, MK jednotlivých škol

Termín: 10.09.2009 - úkol přetrvává pro školy Benešov a Hronov

4. V návaznosti na nové normy ISO bude vypracována příručka – centrální – pro všechny

školy.

Odpovídá:

MKSŠ – J.Pořízka, J.Pošíková

Termín: srpen 2009 - nový termín červen 2010

5. Vyhotovit příkaz jednatele na pravomoci nákupů drobného hmotného majetku.

Odpovídá:

J.Pošíková, PhDr. Vomáčka, CSc.

Termín: září 2009 - nový termín listopad 2009

 

Úkoly ze Záznamu z jednání RK č. 2/2009 ze dne 23.06.2009

- v kapitole A pod body číslo 2, 4, 5 a 7 - byly splněny,

- v kapitole B pod body číslo 1, 3, 4, 6 až 10 - byly splněny.

 

B. Nové úkoly

1. Jmenovat ředitele škol do funkce představitele managementu pro danou školu a rozšířit jejich popis pracovního místa.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

J.Pošíková

Termín: 01.09.2009 – splněno

2. Zapracovat připomínky z certifikačního orgánu (viz dozorový audit) do QMS přes Radu kvality.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

J.Pošíková

Termín: listopad 2009

3. Zlepšovat systém HACCP na základě doporučení z dozorového auditu ze strany

CSQ - CERT.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

ředitelé škol

Termín: červen 2010

4. Naplánovat a zajistit školení v oblasti HACCP pro vedoucí školních jídelen a příslušné učitele odborného výcviku pro obor kuchař-číšník (dle nominace ředitelů škol) .

Odpovídá: J.Stloukalová

ředitelé škol

Termín: květen 2010

5. Upravit systém identifikace změn ve směrnici QS 42-02.

Odpovídá: MKSŠ – J.Pořízka

Termín: září 2009 – splněno

6. Systém HACCP zařadit do QMS včetně všech řídících a podpůrných procesů (příručka HACCP + směrnice a instrukce dle potřeby; a zařazení do souboru dokumentace QMS).

Odpovídá: ředitelé škol

Termín: červen 2010

7. Zjistit možnosti a podmínky hodnocení spokojenosti zákazníků na všech školách SČMSD.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

MKSŠ – J.Pořízka

J.Pošíková

Termín: průběžně v roce 2010

8. Na základě rozhodnutí jednatele a po projednání Radou kvality se ruší směrnice QS 82-01 Kontrolní řád. Tento dokument mohou školy využít pro tvorbu vlastního dokumentu

k provádění vlastní kontrolní činnosti v této oblasti.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

Termín: říjen 2009

9. Do budoucna zvážit účast škol SČMSD v Národní ceně za kvalitu v kategorii „START“.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

Termín: rok 2011

 

Zapsala: J.Pošíková

 


 

Záznam z jednání Rady kvality

č. 1 / 2011

 

které se uskutečnilo v Praze – Klánovicích, Slavětínská 82,

dne 26.01.2011.

 

Účastníci jednání:

PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., předseda Rady kvality (RK)

Jiří Pořízka, manažer kvality správy škol (MKSŠ), člen RK

Jitka Pošíková, jednatelka RK

Bc. Jana Stloukalová, členka RK

Omluven:

Mgr. Miloš Procházka, člen RK

 

Předmět jednání:

A. Kontrola plnění úkolů

1. Úkoly manažera kvality škol SČMSD v roce 2011 – plán práce (interní audity a následné

interní audity na školách, přezkoumání QMS, aktualizace řídící dokumentace, atd.).

Odpovídá: MKSŠ – J.Pořízka

Termín: do 31.12.2011 - je průběžně plněno, úkol trvá

2. Zjistit možnosti a podmínky hodnocení spokojenosti zákazníků na všech školách SČMSD.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

MKSŠ – J.Pořízka

J.Pošíková

Termín: v roce 2011 - úkol trvá

3. Zajistit realizaci projektu „Cesta ke kvalitě – B 2“ na školách ve Žďáru nad Sázavou a ve

Znojmě. Garantem byl stanoven p. Jiří Pořízka. Projekt probíhá pod záštitou NUOV Praha.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

MKSŠ – J.Pořízka

Mgr. Z.Musil a Mgr. L.Hanzal, ředitelé přísl. škol

Termín: červen 2011 - projekt probíhá úspěšně, úkol trvá

 

Úkoly ze Záznamu z jednání RK č. 2/2010 ze dne 16.08.2010

- v kapitole A bod číslo 3 - byl splněn,

- v kapitole B body číslo 1, 2, 3, 4 - byly splněny.

 

B. Nové úkoly

1. Rozhodnout o účasti škol SČMSD v Národní ceně kvality ČR pro rok 2011 v kategorii

CAF a START PLUS a stanovit úkoly pro realizační tým.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

vedení zúčastněných škol, MKSŠ - J.Pořízka

Termín: 31.01.2011

2. Zajistit úspěšný průběh auditu ze strany certifikačního orgánu CSQ Cert Praha na

posledních tří školách SČMSD v rámci dokončení skupinové certifikace (Hronov, Polička,

Lomnice). V případě požadavků ze strany škol pro kvalitní přípravu na audit poskytne

podporu a poradenství MKSŠ.

Odpovídá: PhDr. Vomáčka, CSc.

MKSŠ – J.Pořízka

ředitelé škol

Termín: srpen 2011

 

3. Zajistit školení interních auditorů QMS v MICOOP Praha-Klánovice. Z každé školy musí

školení absolvovat stávající jmenovaní auditoři. Ředitelé škol jako představitelé

managementu mohou jmenovat do funkce interního auditora dle vlastní potřeby i další

zaměstnance školy, a tím rozšířit počet členů auditního týmu.

Odpovídá: MKSŠ – J.Pořízka

ředitelé škol

J.Pošíková

Termín: 01.07.2011

4. Zjistit zájem ze strany škol o zajištění školení v oblasti HACCP, v případě zájmu toto

školení zajistit.

Odpovídá: J.Pošíková

Termín: 10.02.2011

 

Zapsala: J.Pošíková

Nahoru