Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 1: Politika kvality škol SČMSD

soubor přílohy soubor přílohy (253,55 KB)


 

V rámci modernizace družstevního vzdělávání a zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu se vedení Svazu českých a moravských spotřebních družstev se sídlem U Rajské zahrady 3, Praha 3, rozhodlo zavést systém managementu jakosti podle mezinárodních standardů obsažených v normách ISO řady 9000 ve všech svých jedenácti školních zařízeních.

Kvalita při řízení výchovně vzdělávacího procesu a všech souvisejících činností se stala jedním z prioritních programů a cílů organizace. K dosažení tohoto cíle vyhlašuje vedení organizace základní vizi.

Kvalitní škola, kvalitní žák, kvalitní život, kvalitní společnost!

V návaznosti na tuto vizi stanovuje jednatel družstevních škol následující politiku kvality.

 • na základě analýzy a soustavného monitorování potřeb a požadavků klientů připravujeme aktuální a kvalitní vzdělávání

 • při realizaci procesu vzdělávání využíváme moderní vyučovací postupy a metody

 • efektivně nakládáme s finančními prostředky

 • vytváříme pracovní podmínky příznivé jak pro zaměstnance, tak pro naše žáky

 • podporujeme osobní rozvoj a systematickou přípravu zaměstnanců na odborný výkon výuky

 • motivujeme zaměstnance ke stále kvalitnějšímu výkonu

 • rozvíjíme vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli

 • prosazujeme zásady procesního a systémového přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu a souvisejícím činnostem

 • vstřícně a otevřeně přistupujeme k našim žákům a jejich rodičům

 • soustavně zjišťujeme spokojenost s našimi službami

 • implementujeme systém řízení jakosti dle mezinárodních standardů a usilujeme o jeho neustálé zlepšování

Výše uvedená politika kvality je pravidelně rozpracovávána, upřesňována a realizována prostřednictvím konkrétních měřitelných cílů kvality pro všechny školy na dané časové období.

 

V Praze dne: 1. 2. 2007

PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.,
jednatel družstevních škol SČMSD

Nahoru