Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Proces autoevaluace v rámci systému managementu kvality školy

Logo školy Od roku 2007 byla školou přijata společná politika kvality, která vyplynula z realizace projektu shody systému managementu kvality a z požadavků norem ISO řady 9000 v rámci škol SČMSD. Ředitel školy potom k tomu uvádí: „V současné době je tento systém plně funkční, interní audity probíhají podle plánu. Interní auditoři si zvyšují svou kvalifikaci v rámci pravidelných školení pod vedením manažera kvality správy škol. Každý rok je veškerá řídící dokumentace podrobena revizi a všichni zaměstnanci školy mohou s touto dokumentací pracovat i mimo školu, což nám umožňuje informační systém SaŠa.“ SOU a SOŠ Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s. r. o., Znojmo (Jihomoravský kraj) měla ve školním roce 2011/2012 celkem 936 žáků, z toho 545 žáků učebních a studijních oborů SOU, 161 žáků nástavbového studia ( denní forma ) a 230 žáků studijních oborů SOŠ, které vyučovalo 41 interních a 13 externích učitelů, 14 učitelů odborného výcviku, podporovaných 14 provozními zaměstnanci. Ve škole se vyučuje 5 učebních a 3 studijní obory, 3 obory nástavbového studia a dálkové studium v oblasti služeb (např. Kadeřník, Kosmetička, Kuchař – Číšník, Podnikání, obchod a služby, Hotelnictví a turismus).  

Zpracoval: Jiří Pořízka

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (3,82 MB)


Nahoru