Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

6. Závěrem

Na otázku: „Můžete říci, co podstatného Vám  nyní QMS přináší po třech letech od první certifikace a kde vás bota tlačí?“ odpověděl ředitel školy:

„V současné době je tento systém plně funkční, interní audity probíhají podle plánu. Interní auditoři si zvyšují svou kvalifikaci v rámci pravidelných školení pod vedením manažera kvality správy škol. Každý rok je veškerá řídící dokumentace podrobena revizi a všichni zaměstnanci školy mohou s touto dokumentací pracovat i mimo školu, což nám umožňuje informační systém SaŠa.“

Mgr. Lucie Pláňková, učitelka, školní metodička prevence a koordinátorka ŠVP, k této otázce řekla:

„QMS nám mimo jiné přinesl ucelený systém veškerých vnitřních předpisů. Rezervy máme občas 
v dodržování těch nových.“

 

Systém managementu kvality rovněž obsahuje další nástroje, které mohou být chápany a využívány jako nástroje evaluační, např.:

  • stanovování, plnění a vyhodnocování cílů kvality ve smyslu politiky kvality  (příloha č. 12),
  • kontrola a ověřování účinnosti plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady kvality,
  • přezkoumávání účinnosti QMS vedením jednotlivých škol i centrálním vedením škol SČMSD řízením neshod, podnětů a připomínek ze všech zdrojů interních i externích,
  • přijímání a realizace nápravných a preventivních opatření,
  • hodnocení a dohled nad významnými dodavateli atd.

Vedení škol SČMSD pravidelně přezkoumává funkčnost systému managementu kvality na jednotlivých školách a na základě velmi dobrých výsledků tohoto hodnocení se jednatel škol SČMSD, se souhlasem ředitelek a ředitelů všech škol, rozhodl, že se školy v budoucnu zapojí do soutěže o Národní cenu kvality v kategorii CAF (Společný hodnotící rámec).

Předpoklady pro úspěch v této soutěži jsou vytvořeny a dosažení úspěchu je reálné i díky velmi dobře fungujícímu systému interních auditů.

 

Ředitel školy k zapojení školy do soutěže o Národní cenu kvality ČR dodává:

„Domnívám se, že zapojení školy do soutěže o Národní cenu kvality ČR by bylo dobrým krokem, díky kterému by se škola dále zviditelnila, získání této ceny by se pro nás stalo další silnou stránkou. Pod dobrým metodickým vedením nemáme obavy, že bychom neuspěli.“

 

V čem vidí ŘŠ další možnosti zlepšování QMS:

„Samotný systém QMS má nastavený kontrolní systém, který vychází z jednoduché filozofie (plánování, realizace, kontroly a následného jednání).  Po každé kontrole následují opatření, v rámci kterých může dojít i k vylepšení systému či tvorbě nových dokumentů (viz procesní mapa autoevaluace).“

V přílohách této zprávy jsou uvedeny jen některé příklady dokumentace autoevaluačních aktivit a akcí školy, které měl její autor k dispozici  (viz příloha č. 2). Vzhledem k poměrně velkému množství těchto dokumentů je není možné uvést v plném rozsahu.

Nahoru