Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. Průběh implementace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Implementace QMS na školách SČMSD byla zahájena v roce 2006 na základě rozhodnutí jednatele škol SČMSD a všech jedenácti ředitelů škol SČMSD. Byla uzavřena smlouva o odborné pomoci s poradenskou organizací.

Zavádění QMS bylo zahájeno dne 12. července 2006 na Střední odborné škole gastronomie a hotelnictví, s. r. o. SČMSD v Klánovicích, která se tak stala vzorem pro ostatní školy. Ve spolupráci s vedením školy a poradcem byl zpracován návrh pilotního projektu realizace QMS na této škole (viz příloha č. 4), který byl následně schválen jednatelem škol.

Tento pilotní projekt byl postupně realizován ve stanovených etapách a rozšiřován na ostatní školy SČMSD, i když docházelo k časovým skluzům zapříčiněným personálními a organizačními změnami. Významný obrat nastal při změně na pozici manažera kvality správy škol, kdy tuto funkci obsadil pracovník, který neměl dostatečnou kvalifikaci ani zkušenosti z této oblasti. Školy tak po určitou dobu dostávaly nepřesné a nedostatečné informace. K nápravě došlo po více než půl roce. Původně předpokládaný termín certifikace (srpen 2007) byl proto posunut o jeden rok a skupinová dvoustupňová certifikace proběhla úspěšně v červenci a srpnu 2008 na základě smlouvy s akreditovaným certifikačním orgánem CSQ-CERT Praha.

Dne 1. 11. 2008 byl udělen certifikát shody všem jedenácti školám SČMSD a ústředí pod č. 391/QMS/2008.

Co vedlo jednatele škol k rozhodnutí zavést na školách SČMSD systém managementu kvality dle ISO 9001 a co si od tohoto projektu sliboval?

„Především zlepšení organizační struktury a stanovení priorit v návaznosti na školní řád a školské předpisy a pružnější reakci na potřeby praxe,“ říká jednatel škol.

 

Schéma etap zavádění QMS

Pro 1. kolo skupinové certifikace byly vybrány čtyři školy a ústředí škol, přičemž SOU a SOŠ SČMSD byla jednou z nich. Ostatní školy pak úspěšně procházely skupinovou certifikací dle plánu certifikačního orgánu CSQ-CERT Praha. Skupinová certifikace škol bude ukončena v srpnu letošního roku.

  • Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Klánovice, s.r.o.,
  • Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Znojmo, s.r.o.,
  • Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.,
  • Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.,
  • Manažerský institut COOP Klánovice, s.r.o. – ústředí škol SČMSD

Ředitel školy Mgr. Libor Hanzal a zástupkyně ředitele Mgr. Dana Andelová hodnotili přínos QMS pro školy takto:

„Ve všech školách SČMSD byl zaveden systém managementu kvality dle ISO 9001. Certifikace probíhala postupně po skupinách. Naše škola byla certifikována v 1. kole. Další kola by nemohla probíhat bez úspěšného absolvování kol předešlých. Docházelo tedy ke spolupráci a předávání zkušeností, neboť neúspěch jedné školy by byl neúspěchem všech 11 škol SČMSD.“

Po třech letech od získání certifikátu konstatuje jednatel škol SČMSD, že byly splněny jeho představy a školy jsou v systému jednotné a jsou připraveny pružně reagovat na potřeby zákazníků, včetně vydávání směrnic a pokynů k realizaci nutných změn.

Nahoru