Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Autoevaluace průběhu vzdělávání se zaměřením na obsah vzdělávání a sebehodnocení učitele v ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín (Královehradecký kraj) je školou uměleckého charakteru a byla vybrána jednak s ohledem na dobrou pověst školy v regionálním i národním kontextu a jednak s ohledem na odhodlání školy a jejího vedení pokračovat v započaté cestě k lepší škole formou vlastního hodnocení. Významnou roli sehrála i ochota školy reflektovat své zkušenosti a provádět autoevaluaci. Škola v průběhu svého snažení se přesvědčila o tom, že autoevaluace pro ni nepředstavuje pouhou povinnost, ale zcela  nezbytný a funkční prvek jejího rozvoje a že přes některé obtíže je zdrojem mnoha pozitiv. Žáky školy jsou děti od 6 let, výjimečně i děti mladší, které bývají zařazovány do přípravné výchovy taneční, výtvarné nebo hudební. Starší žáci mohou být také přijímáni; po prokázání studijních předpokladů bývají zařazováni do vyšších ročníků. Jedná se o školu navštěvovanou v posledních letech v průměru 624 žáky/žákyněmi. Nejpočetnějším oborem je obor hudební.  

Zpracovala: Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (363,98 KB)


 

Nahoru