Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 3: Vize školy – z hlediska dokumentů

soubor přílohy soubor přílohy (173,79 KB)


 

ŠVP  2008, str. 6

Škola je zaměřena na

 • týmovou a systémovou spolupráci jak mezi učiteli, tak i žáky, žáci se cíleně a vědomě spolupodílejí na vytváření společných projektů a pracovních skupin
 • mezioborovou spolupráci formou společných uměleckých projektů
 • souborovou, komorní a orchestrální hru navýšením hodinové dotace a vytvořením dostatečného množství hudebních těles.

Vizí naší školy je

 • nabídnutí aktivního využití volného času dětem  mládeži a předcházet tímto nežádoucím společenským jevům
 • vedení žáků k praktickému uměleckému uplatnění v amatérských souborech a sdruženích – vést žáky ke schopnostem kolektivní spolupráce a komunikace, jejichž osvojení si přináší do svého profesního a osobního dalšího života,
 • vedení žáků k celoživotnímu učení a vzdělávání nejlépe osobnním příkladem pedagoga
 • vytváření podmínek pro žáky, kteří se připravují ke studiu na vyšších typech uměleckých a pedagogických škol zvýšenou hodinovou dotací poskytující základní podmínky pro zabezpečení přípravy.

ŠVP  2010, str. 6

Škola je zaměřena na

 • týmovou a systémovou spolupráci
 • mezioborovou spolupráci
 • souborovou a komorní hru
 • zavádění inovativních metod do vzdělávacího procesu

Vizí naší školy je

 • kultivováním osobnosti dítěte napomáhat  prevenci nežádoucích jevů ve společnosti
 • být pro své absolventy odrazovým můstkem k celoživotnímu učení a vzdělávání se v oblasti umění
 • být základnou pro úspěšné zájemce o studium na vyšších typech uměleckých a pedagogických škol
 • být nositelem uměleckých tradic ve svém městě
 • být pro laickou i odbornou veřejnost erudovaným pracovištěm v pedagogicko-umělecké oblasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru