Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 2: Bližší charakteristika školy

soubor přílohy soubor přílohy (199,62 KB)


 

V rovině základní oficiální charakteristiky je Základní umělecká škola J.B. Foerstera Jičín  součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Základní umělecká škola J. B. Foerstera poskytuje

a)  umělecké vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech,

b) přípravu pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři,

c) odbornou přípravu pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.

 

Pedagogický sbor ZUŠ J. B. Foerstera je sborem o  28 členech ve šk. roce 2009/10 (průměrný počet členů za posledních 5 let: 27). Z hlediska podílu mužů a žen je pedagogický sbor ZUŠ Jičín složen z mužů za posledních pět let v průměru z 32 %.

Z historického hlediska vznikla Základní umělecká škola J. B. Foerstera v Jičíně k 1.1. 1939 jako Městská hudební škola subvencovaná státem; v roce 2009 tedy škola oslavila 70 let své existence; škola je přirovnávána k „dámě v letech“.

„ V letošním roce 2009 slavíme krásné jubileum naší školy. Dalo by se říci, že z mladé rozervané a pubertální mladé holky se stala za tu dobu velmi vážená postarší dáme v těch nejlepších letech.“

(Komárková, 2009, s. 1)

Avšak již v letech 1921 – 1923 v Jičíně fungovala jakási předchůdkyně ZUŠ – hudební škola založená Československou jednotou hudebních stavů v Praze. V období 1923 – 1938 bylo vyučování na škole přerušeno  poté, co rezignoval tehdejší ředitel F. Zika; v tomto období se v Jičíně hudbě vyučovalo jen soukromě. Základní umělecká škola J. B. Foerstera (nesoucí jméno hudebního skladatel od roku 1942) Jičín má v současnosti i dvě pobočky: v Sobotce (od roku 1988) a v období 1995 – 1999 i v Libáni.

(Almanach Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín 1939 – 2009, s. 1 – 2)

Nahoru