Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 16: Příklady individuálních plánů

soubor přílohy soubor přílohy (129,44 KB)


 

vyučující č. 1:


žák F. J., III.roč.:

1. pol.:

 • nepřetížit žáka, u něho „méně bude znamenat více“ !
 • neslevit v pečlivosti hry – dbát na stylovoat hry – Mozart
 • připravit 1 etudu k pololet.přehrávce :Klusák – Jazz etuda boogie

2.pol.:

 • pokračovat v požadavku na stylovou hru,
 • rozvíjet technickou zběhlost, připravit se na postup. zkoušku,
 • hrát co nejvíce veřejně.

 

žák C.V., III. roč.:

 • k vánoční přehrávce bude mít žák lepší postavení ruky – nemá dosud zafixováno, prolamuje též hodně prsty a zjemní úhoz prstů!
 • dále zvládne všechny základní technické prvky klavír. hry, legato,steccato !
 • lepší nezávislost rikou dvojhmaty legato
 • dbát na správný úhoz prstů /nemá zafixováno/
 • ČÍST Z NOT PŘI HŘE!
 • připravit  1 etudu na pololet. přehrávku: NKŠ 2.díl  č.17

2.pol.:

 • postavení ruky zlepšeno, dále sledovat a upevňovat, důraz na nehtový článek, není ještě zafixován sorávný úhoz
 • procvičovat důsledně čtení not z listu! Základ.techn. prvky zvládl.
 • Alespoň 1x hrát  veřejně a připravit se na postup.zkoušku – dle požadavků zadaných klav. sekcí školy
 • od 1. 2. 2010 přestoupil do třídy Z. Pelcové /předáno včetně  tohoto indiv. plánu/

 

 

vyučující č. 2:


žákyně K. B.

Zlepšovat samostatnost v rozboru rytmických celků a jejich nejprve racionálním zvládnutí. Pokračovat ve škole Daniel, upevnit hmatovou jistotu pomocí hry stupnic. V součinnosti s pí Svobodovou – Netrafolka, zvyšovat sebevědomí a schopnost pracovat v kolektivu. Nácvik vibrata, jeho vhodné užití ve skladbách různých období. Rozpracovat do vánoc barokní sonátu.

 

žákyně H. J.

Docílit návyku pravidelného rozehrávání přídechy. Zvládnout vibrato a jeho vhodné používání. Do vánoc dokončit větší hudební celek v rozsahu do g3, ideálně na adventní koncert. Předchází podrobný rytmický a harmonický rozbor.

 

Nahoru