Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 17: Subjektivní pohled na semináře – dílničky a přehrávky – ilustrativní příklady z rozhovorů se žáky

soubor přílohy soubor přílohy (173,71 KB)


 

 

Dílničky – semináře z pohledu učitelů a žáků:

Nutíme učitelům vzájemné hospitace, oni se ale taky bojí. Začínáme semináře. Všichni , co učí se sejdou u někoho i s žáky a děti hrají, např. zeptáme se dětí: Co je nejdůležitější při hře na dechové nástroje Oni řeknou dech. Ukážeme si, jak dýcháme.. Teď budeme poslouchat Pepíčka a budeme počítat, kolikrát nasadil jazykem. Hodnocení mezi dětmi: Oni si uvědomí sami , co dělají. Dělali jsme to i pro nové kantory . Vidí, co dělají špatně apod. Ale zároveň se učí děti. Pro ně je to cennější než hospitace. Je to přínos pro učení se dětí i pro učení se metodiky. Ani  v odděleních si nelezeme do zelí. Tyhle metody jsou průchodné a spíš pozorujeme. je to delší cesta.

vedoucí klavírní sekce do srpna 2010

 

Ředitelka zrušila hospitace, ale dělají se vzájemné návštěvy vyučujících mezi sebou  (dílničky, projekty).

učitel

 

z pohledu žáků:

Dílničky: v našich disciplínách (hudebních nástrojích) jsem je ještě nezažil. Dílničky i přehrávky jsou dobré i pro školu – jako nástroj vnitřního hodnocení školy  - vidí, jak to ti učitelé žáky naučili.

žák 18 let


Dílničky , ty jsem ještě nezažila, u nás ještě nebylo, ale učitelé se o tom bavili.

žákyně, 13 let

 

Přehrávky z pohledu žáků:

„Motivují k většímu soustředění, k lepšímu výkonu, utvrzují v tom, že to můžu zahrát na veřejnosti, můžu sledovat pokrok. Porota z učitelů hodnotí žáky slovně a známkou do žákovské knížky.

žák 18 let

 

Přehrávky také pomáhají zbavit nervozity, učíme se pracovat s trémou, je to důležitý i pro učitele, vědí, jak žáci umí hrát, podporuje to spolupráci mezi odděleními.

žák 15 let

 

Přehrávky? sedí tam pár učitelů, přijdeme tam vystresovaný, zahrajeme stupnici, etudu, přednes a potom nás hodnotí – mezi sebou si asi napíší názory a do žákovské knížky známku. Chodíme po jednom.

žákyně, 15 let

 

 

Nahoru