Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

6. Přehled prostudovaných a užitých materiálů a dokumentů

Almanach Základní umělecká škola J.B. Foerstera Jičín 1939 – 2009

Dotazník pro věkovou skupinu starší žáci a mládež

Dotazník pro žáky, 2009

Dotazník pro rodiče žáků naší ZUŠky, květen – červen 2007

Dotazník č. 2 pro žáky ZUŠ Foerstera

Evaluace – klávesové oddělení 2006/07

Komárková, J. Naše cesta k vlastnímu hodnocení“ Prezentace. 2009

Komárková, J. Kritéria hospitační činnosti ředitelky ZUŠ

Komárková, J. Základní umělecká škola Foerstera Jičín Zamyšlení nad dosavadní prací, březen 2000.

Sebeevaluační dotazník, 2009

Školní vzdělávací program, 2008,

Školní vzdělávací program 2010

Vlastní hodnocení školy, list pro sebehodnocení učitelů

Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005, říjen 2006

Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005, říjen 2008

Výroční zpráva ZUŠ Jičín, 2005 – 06

Výroční zpráva ZUŠ Jičín, 2006 - 07

Výroční zpráva ZUŠ Jičín, 2007 - 08

Výroční zpráva ZUŠ Jičín, 2008 - 09

Výroční zpráva ZUŠ Jičín, 2009 – 10

ZUŠ-kovinky, březen 2010

ZUŠ-kovinky, červen 2009

Nahoru